Biržų Evangelikų reformatų bažnyčia

1862m. Biržų evangelikų reformatų parapijiečių lėšomis buvo pradėta statyti nauja mūrinė neogotikos stiliaus bažnyčia, primenenti Radvilas, kurie rėmė ir platino šį tikėjimą. Ji tapo Šiaurės Lietuvos reformacijos centru. Bažnyčioje išliko vieningas unikalus neogotikinis interjeras: stalai, suolai, didelė vargonų pakyla su vargonais, sakykla. Visa bažnyčios vidaus įranga padaryta iš medžio. Bažnyčia pabaigta statyti ir pašventinta 1874 m. Šalia bažnyčios XIX a. pabaigoje pastatyta klebonija.
-
Bažnyčia atvira sekmadieniais - nuo 10 val. iki 14:00 (šilto sezono  laike nuo gegužės mėn. antros pusės ir rugsėjo mėn. pirmos pusės).  Kitu laiku galima tartis telefonu, Iš anksto galima susitarti su klebonu dėl gido (lietuvių, lenkų, rusų ir anglų kalbomis) bažnyčioje. 
-
Klebonas kun. Rimas Mikalauskas

A. Franko nuotr.

Lankytinų vietų
Žemėlapis