Planavimo dokumentai ir ataskaitos

-
BIRŽŲ TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO VEIKLOS, FINANSINĖS IR BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS BEI VEIKLOS PLANAI