Parama verslui

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Biržų r.sav. taiko įvairias mokesčių lengvatas verslo subjektams pagal Žemės, žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų teikimo tvarką.

RINKIS BIRŽUS

Šiuo tinklalapiu siekiama informacinė parama reemigrantams.

Į kokius užsiėmimus leisti vaikus, kokios paslaugos skirtos šeimai, ko gali mokytis senjorai, kokias naujas „grožio“ paslaugas gali gauti vyrai, kas konsultuoja verslo pradžios klausimais, kokie nemokami mokymai bus verslininkams, o kokie – iš įkalinimo įstaigų grįžusiems ir kt.

BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pagal savo kompetenciją ir galimybes skatinti miesto plėtrą: rekreacinių, poilsio, laisvalaikio, sveikatinimo erdvių plėtra; sporto infrastruktūros vystymas; viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas; patrauklios aplinkos verslui kūrimas; reprezentacinių, pažintinių erdvių vystymas Biržų mieste. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Biržų mieste, parengiant Biržų mesto plėtros strategiją;

Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

Skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VVG rengia ir administruoja ES ir valstybės lėšomis finansuojamą kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus. VVG veikla labiausiai domisi kaimiškų vietovių organizacijos ir jų gyventojai. Todėl būtent atstovaujamos teritorijos aktyvūs ir suinteresuoti savo gerove gyventojai ne tik žino, kas yra VVG, bet ir aktyviai dalyvauja bei naudojasi jos teikiamomis galimybėmis teikdami ir įgyvendindami vietos projektus.

NACIONALINĖ MOKĖJIMO AGENTŪRA

Suteikiame galimybes paprasčiausiu būdu pasinaudoti parama žemės ūkiui, kaimo plėtrai ir žuvininkystei.

UŽIMTUMO TARNYBA PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų, projektų įgyvendinimo laikotarpiu yra didesnė negu vidutiniškai šalyje, nedarbo pasekmėms švelninti.

Tikslas - steigti naujas darbo vietas atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose bedarbiams neterminuotai įdarbinti, telkiant vietos bendruomenės ir socialinių partnerių pastangas didinti gyventojų užimtumą.

ES PARAMA

Nuolat atnaujinamą informaciją apie ES struktūrinių fondų paramą sekite interneto svetainėje esinvesticijos.lt. Čia rasite konkrečias priemones, galimus pareiškėjus, finansuojamas išlaidas, kvietimus teikti paraiškas, gaires pareiškėjams ir kitą informaciją.

INVEGOS TEIKIAMA PARAMA SMULKIAM IR VIDUTINIAM VERSLUI

Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės: 

Individualios garantijos - INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai nuo 30 iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis. Daugiau informacijos: http://invega.lt/lt/garantijos-verslui/ 

„Invega" administruoja Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų lėšomis finansuojamas priemones, kurių dėka smulkusis ir vidutinis verslas gali pasiskolinti verslo pradžiai ar plėtrai reikalingų lėšų. Įvairaus dydžio paskolas teikia skirtingos kredito įstaigos, todėl, atsižvelgus į skolinimosi lėšų poreikį ir įvertinus visas savo kreditavimo galimybes, galima pasirinkti labiausiai tinkamą finansavimą. Apie finansavimo galimybės daugiau galite sužinoti http://invega.lt/lt/paskolos/ 

Daugiau apie Invegos teikiamas paslaugas: http://invega.lt/lt/rizikos-kapitalo-investicijos/  ir http://invega.lt/lt/kompensavimo-priemones/