Verslo aplinka

VERSLO APLINKA

Pastaruoju metu šalyje pastebimos verslo augimo tendencijos. Tai reprezentuoja palankių sąlygų verslui kurti bei jo plėtrai sudarymą, gyventojų įsidarbinimo galimybių didinimą.

2021 m. Biržų r. sav. buvo įregistruota 1 214 ūkio subjektų, iš jų veikiantys – 501 ūkio subjektas (arba 41,2 proc.), kai šalies rodiklis – 44,0 proc., Panevėžio apskrities – 48,9 proc. Palyginti 2021 m. su 2015 m. (vertinant metų pradžios duomenis), veikiančių ūkio subjektų skaičius Biržų r. sav. išaugo 4,6 proc., o palyginti 2021 m. su 2020 m. (vertinant metų pradžios duomenis) – nepakito. Todėl galima teigti, kad 2020 m. pradžioje prasidėjusi COVID-19 pandemija trumpuoju laikotarpiu ženkliai nepaveikė verslo, nes veikiančių ūkio subjektų skaičius nesumažėjo. Šį poveikį reikėtų matuoti ilgesniu laikotarpiu, praėjus 2–3 metams po pandemijos.

Per nagrinėjamus penkerius metus Biržų r. sav. darbo užmokestis padidėjo 76,1 proc., kai šalies DU augimas siekė 81,5 proc., apskrities – 79,7 proc. LR Finansų ministerijos 2020 m. gruodžio mėn. projekcijoje numatyta, kad pandemija gali prilėtinti darbo užmokesčio kilimo tempus: 2021 m. planuojamas augimas 4,1 proc. lygyje, 2022 m. – 4,5 proc. lygyje. 

Biržų rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, dominuoja smulkusis ir vidutinis verslas (toliau – SVV)11, kuris yra vienas svarbiausių ekonomikos augimo bei konkurencingumo veiksnių, turintis esminį poveikį ne tik atskirų vietovių, bet ir bendrai Lietuvos ūkio raidai, naujų darbo vietų kūrimui ir socialiniam stabilumui.

Žymiausios Biržų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančios įmonės: Biržų AB „Siūlas“ (tekstilės gaminių gamyba) UAB „Biržų duona“ (duonos, konditerijos gaminiai) UAB „Biržų alus“ (alaus gamyba) Čygo-Kalkio TŪB „Rinkuškiai“ (alaus gamyba) UAB „Tyla“ (medienos gaminių gamyba) UAB „Agaras“ (mėsos ir jos produktų gamyba). 2021 m. pradžioje m. didžiąją Biržų rajono savivaldybės įmonių dalį (82,8 proc.) sudarė smulkios įmonės, turinčios iki 10 samdomų darbuotojų, ir pagal šį rodiklį atitiko bendrąsias šalies tendencijas. Savivaldybėje 2021 m. pradžioje veikė tik 2 įmonės, turinčios daugiau nei 250 darbuotojų. Daugiau nei 500 darbuotojų turinčių įmonių savivaldybėje nėra. 12 proc. rajono įmonių turi nuo 10 iki 49 darbuotojų.