Verslo kūrimas

VERSLO ĮDĖJA - PAIEŠKOS IR PATIKRINIMAS

Tiesa, jog verslas prasideda nuo idėjos. Tai yra pirminis verslo vystymo etapas, kuriam svarbu skirti užtektinai dėmesio ir laiko. Visų pirma, reikia sugalvoti, ką norite pasiūlyti rinkai ir skubėti patikrinti, ar Jūsų sugalvota idėja yra tai, ko reikia rinkai.

ELEKTRONIAI VEDLIAI – PAGALBA PRADEANTIEMS VERSLĄ

Elektroniniai vedliai, skirti verslą pradedantiems ar neseniai pradėjusiems asmenins, veikia klausimų-atsakymų principu. Pagal jūsų pateiktą informaciją, e. vedlys suformuos jūsų verslui reikalingų e. paslaugų sąrašą bei suteiks informaciją apie būtinus leidimus ar jūsų verslui keliamus reikalavimus.

VERSLO FORMŲ PALYGINIMAS

Padės lengvai  ir greitai suprasti kokie reikalavimai yra skirtingoms verslo formoms.

SĖKMINGOS KARJEROS PLATFORMA

Mentorystės platforma www.idialogue.lt - atvira, nemokama ir be pertraukų veikianti karjeros mentorystės platforma. Jos pagalba suvedami skirtingos patirties, bet panašių interesų žmonės trijų mėnesių bendravimui. Mentee (ugdomasis) gauna atsakymus, o Mentorius (ugdantysis) - įprasmina savo patirtį ir vysto lyderystės įgūdžius.

ĮMONĖS STEIGIMAS

Įmonės steigimas – vienas iš patraukliausių ir populiariausių būdų įgyvendinti savo verslo idėją. Įmonę įregistruoti galima dviem būdais: steigimo dokumentus tvirtinant notarų biure arba internetu.

Juridinio asmens steigimas apima procesą nuo sprendimo priėmimo steigti pasirinktos teisinės formos juridinį asmenį (toliau – JA) iki jo įregistravimo JA registre. Galima išskirti kelis įmonių steigimo etapus, būdingus bet kurios teisinės formos JA:

 1. Aiškus veiklos tikslų ir uždavinių pasirinkimas;
 2. Tinkamiausios įmonės teisinės formos (pagal būsimą veiklą) pasirinkimas;
 3. Buveinės patalpų pasirinkimas; 
 4. JA pavadinimo pasirinkimas ir registravimas. 
 5. Steigimo dokumento surašymas (steigimo aktas – kai steigėjas vienas, steigimo sutartis – kai steigėjų daugiau nei vienas);
 6. Kaupiamosios sąskaitos atidarymas;
 7. Reikalingų pradinių įnašų apmokėjimas (jei tokie numatyti);
 8. Įstatų / nuostatų parengimas;
 9. Steigiamojo susirinkimo sušaukimas. Steigiamasis susirinkimas gali būti nešaukiamas, jeigu steigimo sutartyje ar steigimo akte yra nurodyti valdymo organai, įgalioti atstovauti asmenys;
 10. Juridinių asmenų registrui reikalingų JAR formų užpildymas;
 11. Dokumentų pateikimas notarui ir Juridinių asmenų registrui.

Įmonių steigimą, valdymą, veiklą, pertvarkymą, likvidavimą, šių įmonių savininkų teises ir pareigas, valdymo organų teises, pareigas, atsakomybę, disponavimą turtu, buhalterinę apskaitą, informacijos pateikimą suinteresuotiems asmenims ir pan. reglamentuoja Civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos atitinkamos įmonės teisinės formos įstatymai (LR Akcinių bendrovių įstatymas, LR Individualių įmonių įstatymas, LR Viešųjų įstaigų įstatymas, LR Asociacijų įstatymas ir t.t.) ir kiti teisės aktai.

Priklausomai nuo įmonės teisinės formos, steigėju gali būti tik veiksnus fizinis asmuo arba ir fizinis asmuo, ir JA.

Steigimas elektroniniu būdu

Steigiant mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę, asociaciją ar viešąją įstaigą dokumentai gali būti elektroniniu būdu pateikiami tiesiogiai Registro tvarkytojui per elektroninę Registrų centro klientų savitarnos sistemą, jeigu:

 • steigėjas turi kvalifikuotą elektroninį parašą, šiuo metu galima naudotis
  • valstybės įmonės Registrų centro Sertifikatų centro išduotu kvalifikuotu sertifikatu;
  • mobiliojo ryšio operatorių – Bitė, Telia ir Tele2 išduotais kvalifikuotais sertifikatais;
  • Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos išduota asmens tapatybės kortele, kurioje įrašyti asmens atpažinimo elektroninėje erdvėje ir kvalifikuoto parašo sertifikatai;
 • juridinio asmens steigėjas yra veiksnus fizinis asmuo;
 • steigimo dokumentai rengiami vadovaujantis:
  • individualios įmonės pavyzdiniais nuostatais;
  • uždarosios akcinės bendrovės pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • asociacijos pavyzdiniais įstatais ir steigimo sutarties forma;
  • viešosios įstaigos pavyzdiniais įstatais, steigimo akto ar steigimo sutarties forma;
  • mažosios bendrijos pavyzdiniais nuostatais.
 • steigiamos individualios įmonės, uždarosios akcinės bendrovės, asociacijos ar viešosios įstaigos pavadinime neketinama vartoti trumpojo valstybės pavadinimo „Lietuva“;
 • patalpos buveinei registruoti nėra steigėjo asmeninė nuosavybė turi būti patalpų savininkų elektroniniu parašu pasirašytas sutikimas;
 • patalpoms, suteikiamoms buveinei registruoti, Nekilnojamo turto registre nėra įregistruotas turto areštas;
 • uždarosios akcinės bendrovės steigimo atveju akcijos apmokamos piniginiu įnašu;
 • pavadinimas yra laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą.

Taip pat informacijos apie įmonių steigimą, reikalingus užpildyti ir pateikti notarui bei JA registrui dokumentus galima rasti VĮ Registrų centras internetiniame puslapyje.

Kaip įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą?

Prieš pradėdamas vykdyti individualią veiklą, turite VMI pateikti Fizinio asmens prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojų registrą (REG812 forma). Individualią veiklą galima pradėti vykdyti nuo prašymo (REG812) pateikimo dienos. Prašymo formą patogiausia pateikti elektroniniu būdu per portalą Mano VMI  skyrelyje: Paslaugos -> Individuali veikla pagal pažymą -> Individualios veiklos pagal pažymą užsakymas, keitimas ir atstovo duomenų tvarkymas, atsidariusiame lange paspauskite Pildyti prašymą.

Jeigu nesinaudojate Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įregistruoti individualią veiklą pagal pažymą  galite paskambinę klientų aptarnavimo padalinių bendruoju telefonu 8 5 2191 777.

Prašymą taip pat galite pateikti atvykę į artimiausią teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI)*.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  tel. 8 5 2191 777.

Išsamesnę informaciją rasite čia.

Kaip įsigyti verslo liudijimą?

Įsigyti verslo liudijimą patogiausia elektroniniu būdu per portalą Mano VMI, pasirinkus Paslaugos -> Verslo liudijimai -> Verslo liudijimo užsakymas -> Užsakyti naują verslo liudijimą. Išsamią informaciją, kaip pateikti prašymą verslo liudijimui įsigyti per Mano VMI rasite čia.

Jeigu nesinaudojate Mano VMI paslaugomis, pateikti prašymą įsigyti verslo liudijimą galite paskambinę  telefonu 8 5 2191 777.

Įsigyti verslo liudijimą  taip pat galite  atvykę į artimiausią teritorinę Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI)*.

*Atvykti į  VMI aptarnavimo padalinius galite tik iš anksto užsiregistravę  tel. 8 5 2191 777.

 Verslo liudijimas išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo dienos.

Verslo liudijimas gali būti išduodamas pageidaujamam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki kalendorinių metų pabaigos.

Trumpiausias laikotarpis, kuriam gali būti išduodami paslaugų ir gamybos verslo liudijimai – 5 dienos (nebūtinai šios dienos turi eiti paeiliui), prekybos verslo liudijimas – 1 diena.