Administracinė informacija

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (I ir II ketv.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2016 m. (III ir IV ketv.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2017 m. (I ; II ir III ; IV  ketv.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (I ; II; III; IV ketv.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (I ; II ; III IV ketv.)

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. ( I; II ; III; IV ketv.)

SBĮ  Biržų  turizmo informacijos centras, Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

 

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

Pareiginė alga (pagal pastoviosios dalies koeficientą)

Atlyginimas bruto (Eur.)

1.

A2 lygio direktorius

1

8,00  koef.

1384,00

2.

A2 lygio vyr. specialistė 

1

6,00 koef.

 1056,00

3.

A2 lygio turizmo specialistas (užsieniui)

1

5,50 koef.

 968,00

4.

A lygio turizmo specialistas

1

5,00 koef.

880,00

5.

B lygio vyr.buhalterė

0,75

5,50 koef.

968,00