Administracinė informacija

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2018 m. (I ; II; III; IV ketv.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2019 m. (I ; II ; III IV ketv.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2020 m. ( I; II ; III; IV ketv.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2021 m. (I; II; III; IV ketv.)
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 2022 m. (III, III ketv.)

-

SBĮ  Biržų turizmo ir verslo informacijos centras, Informacija apie darbuotojų darbo užmokestį

Eil. Nr.

Pareigybių pavadinimas

Pareigybių (etatų) skaičius

Pareiginė alga (pagal pastoviosios dalies koeficientą)

1.

A2 lygio direktorius

1

9,00  koef.

2.

A2 lygio vyresn. specialistas 

1

6,00 koef.

3.

A2 lygio turizmo specialistas 

2

5,50 koef.

4.

B lygio vyr. buhalteris

1

6,00 koef.