Naudingos nuorodos

Svarbiausia

LR Seimas http://www.lrs.lt/

LR Vyriausybė http://lrvk.lrv.lt/

Lietuvos statistikos departamentas https://www.stat.gov.lt/

Sodra http://www.sodra.lt/

Valstybinė mokesčių inspekcija http://www.vmi.lt/

Valstybinė darbo inspekcija http://www.vdi.lt/

VĮ Registrų centras http://www.registrucentras.lt/

Inovacijų agentūra https://inovacijuagentura.lt/

Mentorystės platforma Idialogue https://www.idialogue.lt/lt

Ministerijos

LR Aplinkos ministerija http://www.am.lt/VI/index.php

LR Energetikos ministerija http://enmin.lrv.lt/

LR Finansų ministerija http://finmin.lrv.lt/

LR Krašto apsaugos ministerija http://www.kam.lt/lt/titulinis_1220.html

LR Kultūros ministerija http://lrkm.lrv.lt/

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija http://www.socmin.lt/lt/titulinis.html

LR Susisiekimo ministerija http://sumin.lrv.lt/

LR Sveikatos apsaugos ministerija http://www.sam.lt/

LR Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

LR Teisingumo ministerija http://www.tm.lt/

LR Užsienio reikalų ministerija http://www.urm.lt/

LR Ūkio ministerija http://ukmin.lrv.lt/

LR Vidaus reikalų ministerija http://vrm.lrv.lt/

LR Žemės ūkio ministerija http://zum.lrv.lt

Agentūros

Lietuvos verslo paramos agentūra http://lvpa.lt/

Centrinė projektų valdymo agentūra https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html

Nacionalinė mokėjimo agentūra https://www.nma.lt/

Lietuvos ekonominės veiklos plėtros agentūros http://www.evpa.lt/

LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra http://www.apva.lt/

Europos socialinio fondo agentūra https://www.esf.lt/lt

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra http://www.tpa.lt/

ES parama http://www.esparama.lt/2007-2013/lt

Kredito garantija

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas http://garfondas.lt/

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) http://invega.lt/lt/

Konfederacijos, asociacijos

Lietuvos darbdavių konfederacija http://www.darbdaviai.org/lt

Lietuvos pramoninkų konfederacija http://www.lpk.lt/

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai http://chambers.lt/

Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai https://paneveziorumai.lt/

 

Įmonių katalogai

Viešas įmonių registras https://rekvizitai.vz.lt/