Viešieji pirkimai

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

 

2016 m. Biržų Tic  viešųjų pirkimų planas

2017 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas

2018 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas

2019 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas

2020 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas

2021 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas

2022 m. Biržų Tic viešųjų pirkimų planas 

2024 m. Biržų TVIC viešųjų pirkimų planas (EcoCost)

 Informacinis pranešimas

Biržų turizmo informacijos centras 2017 m. lapkričio mėnesį planuoja vykdyti pašto paslaugų viešąjį pirkimą.

Pirkimo objektas - pasšto paslaugos, korespondencijos, siuntinių siuntimas.

Pirkimo būdas - Neskelbiama apklausa, vertinimo kriterijus - kaina.

Paskelbimo data - 2017-10-30

 

 

Informacinis pranešimas:

 

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. rugsėjo mėnesį planuoja vykdyti informacinių lankstinukų gamybos paslaugų viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas – informacinių lankstinukų maketavimo, vertimo ir gamybos paslaugos.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu, CVP IS priemonėmis. 

Paskelbimo data: 2014-09-10

 

Informacinis pranešimas:

 

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. liepos mėnesį planuoja vykdyti interaktyvaus žemėlapio programavimo ir dizaino paslaugų viešąjį pirkimą:

 

Pirkimo objektas – interaktyvaus žemėlapio programavimo ir dizaino paslaugos.

 

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu, CVP IS priemonėmis. 

 

Paskelbimo data: 2014-07-14

 

Informacinis pranešimas:

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. liepos mėnesį planuoja vykdyti akmeninio simbolio „Karvės ola“ skulptūros su montavimo darbais viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas – akmeninio simbolio „Karvės ola“ skulptūros ir jos montavimo darbų pirkimas.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu, CVP IS priemonėmis. 

Paskelbimo data: 2014-07-08

 

Informacinis pranešimas:

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. gegužės - birželio mėnesiais planuoja vykdyti įrengimo darbų ir dviračio stovo projektui "Šiauriausias Lietuvos kraštas" viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas - įrengimo darbų (BVPŽ kodas - 45000000-7 Statybos darbai) ir dviračių stovo (BVPŽ kodas - 34432000-4 Dviračių dalys ir reikmenys) pirkimas. Pirkimas skaidomas į dvi dalis.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu, CVP IS priemonėmis. 

Paskelbimo data: 2014-05-26

 

Informacinis pranešimas:

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. gegužės mėnesį planuoja vykdyti projekto viešinimo paslaugų viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas – Projekto „Šiauriausias Lietuvos kraštas“  viešinimo paslaugos.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant žodžiu. 

Paskelbimo data: 2014-04-30

  

Informacinis pranešimas:

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. balandžio mėnesį planuoja vykdyti lauko infoterminalų viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas – dviejų infoterminalų kabinamų ant pastato sienos pirkimas.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu, CVP IS priemonėmis. 

Paskelbimo data: 2014-04-22

 

Informacinis pranešimas:

Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. kovo mėnesį planuoja vykdyti reklamos projekto parengimo paslaugų viešąjį pirkimą:

Pirkimo objektas – projekto „Šiauriausias Lietuvos kraštas“ išorinės reklamos projekto su leidimu reklamos montavimui parengimas.

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant žodžiu. 

Paskelbimo data: 2014-03-03

 

Informacinis pranešimas:

 Biržų turizmo informacijos centras 2014 m. vasario mėnesį planuoja vykdyti viešąjį pirkimą:

  Pirkimo objektas – konsultavimo projekto „Šiauriausias Lietuvos kraštas“ įgyvendinimo klausimais paslaugos. 

 Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu, apklausą vykdant raštu CVP IS priemonėmis.

  Paskelbimo data: 2014-02-21