Korupcijos prevencija

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

(šaltinis: https://www.stt.lt/)

 

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

(šaltinis: https://www.stt.lt/korupcijos-prevencija/7439)

 

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys korupcijos prevenciją:

  1. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas>>

Korupcijos prevencija

Apie Biržų turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojų piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, įgaliojimų viršijimą ar kitus neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. +370 686 73742 arba el. paštu info@visitbirzai.lt
Garantuojame, kad Jūsų pateikta informacija bus konfidenciali, o pateikti duomenys nekels jums nereikalingų rūpesčių.
Primename, kad už melagingą pranešimą apie nebūtą nusikaltimą gali būti taikoma baudžiamoji ar kitokio pobūdžio atsakomybė.

Anonimiškumą garantuojame.

Korupcijos prevencijos įstatymas 

Biržų turizmo informacijos centro korupcijos prevencijos 2021-2023 metų programa 

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaita 2023 m. 

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos 2024-2026 metų programa

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą

Biržų turizmo ir verslo informacijos centro korupcijos prevencijos programos (veiksmų plano) įgyvendinimo priemonių plano patikslinimas 2021 - 2023 m.

Dovanų politika

STT karštoji linija (85) 266 33 33