Verslo formos pasirinkimas

Turite gerą verslo idėją ir jau aiškią savo veiklos viziją, atėjo laikas nuspręsti, kokią veiklos formą pasirinkti. Apsisprendus pradėti verslą kyla klausimas ar jį vykdyti verčiantis individualia veikla, kurią labai paprasta pačiam atsidaryti bei veiklai nepavykus sustabdyti ar jau pradėti galvoti apie didesnio verslo galimybes ateityje ir steigti juridinį asmenį, kaip individuali įmonė (IĮ), mažoji bendrija (MB), uždaroji akcinė bendrovė (UAB) ar rinktis kitą, mažiau populiarią juridinio asmens formą.

Šis sprendimas priklauso nuo daugelio aplinkybių ir kriterijų, kiekvienu atveju kriterijai gali priklausyti nuo atskiros situacijos ar verslo idėjos. Įvardysime pagrindinius:

 1. Veiklos pobūdis. Sprendimas kokią veiklą konkrečiai planuojama vykdyti priklauso nuo veiklos sudėtingumo, apimties ir kitų su konkrečia planuojama vykdyti veikla susijusių aplinkybių.
 2. Turimas įstatinis kapitalas. Steigiant UAB ir AB yra nustatytas konkretus įstatinio kapitalo dydis, kurį juridinio asmens steigėjas privalo turėti.
 3. Mokesčiai. Mokėtinų mokesčių dydis ir galimos lengvatos verslo pradžioje tiesiogiai priklauso nuo verslo formos pasirinkimo.
 4. Atsakomybės laipsnis. Jei verslas susijęs su didesne rizika asmeniui, visada patartina riboti savo atsakomybę, kad už verslo nesėkmes nereikėtų atsakyti asmeniniu ar šeimos turtu.
 5. Steigėjų skaičius. Jei yra du ir daugiau steigėjų ar partnerių, norinčių kartu pradėti verslą, vertėtų veiklą vykdyti įsteigus juridinį asmenį, kuriame galimas didesnis narių ar akcininkų skaičius.
 6. Veiklos vykdymo sudėtingumo laipsnis. Pradėti ir užsiimti individualia veikla yra daug paprasčiau, nes nereikia steigti juridinio asmens, jame formuoti valdymo struktūros, ieškoti buhalterio ir rengti kitą privalomą dokumentaciją.

Daugiau informacijos apie Verslo formos ir mokesčiai.

Fiksuoti pajamų mokesčio dydžiai Biržų rajono savivaldybėje, taikomi įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais ir lengvatos gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS PAGAL PAŽYMĄ IR VERSLO LIUDIJIMĄ PALYGINIMAS:

Individuali veikla pagal pažymą

Individuali veikla pagal verslo liudijimą

Kaip greitai galima pradėti

Galima pradėti vykdyti nuo teisingai užpildyto prašymo (REG812) pateikimo dienos

Išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas

 

Galimos vykdyti veiklos

Galima vykdyti bet kokią įstatymų nedraudžiamą veiklą, išskyrus veiklą, kurią galima vykdyti tik sudarius darbo sutartį ar įsteigus įmonę

Informaciją apie būtinus leidimus ar Jūsų veiklai keliamus reikalavimus galite rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ interneto svetainėje

Ribotas veiklų sąrašas

Informaciją apie būtinus leidimus ar Jūsų veiklai keliamus reikalavimus galite rasti VšĮ „Inovacijų agentūra“ interneto svetainėje.

 

Trukmė

Neterminuota

Trukmė nurodoma prašyme (maksimali - 1 kalendoriniai metai; minimali: prekybai - 1 diena, paslaugoms bei gamybai - 5 pasirinktos dienos). Verslo liudijimą galima pratęsti

 

Mokesčiai

15 proc. – kreditas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas administruoja Sodra

Fiksuotas, skaičiuojamas už dienas

Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas ir valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas administruoja Sodra

 

Pagrindiniai apribojimai

Galimos visos veiklos, išskyrus tas, kurioms vykdyti būtina steigti įmonę

 • iš veiklos su verslo liudijimu gautomis pajamomis laikomos per metus gautos pajamos, neviršijančios 45000 Eur.;
 • iš veiklos su verslo liudijimu gautomis pajamomis nelaikomos pajamos, gautos iš tą pačią veiklą vykdančio juridinio asmens ;
 • įsigijus kelių rūšių (paslaugų ir /ar gamybos, ir / ar prekybos) verslo liudijimus, gautomis pajamomis laikomos per metus iš įmonių, nevykdančių tos pačios veiklos, ir /ar įsigijus prekybos verslo liudijimą iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos, neviršijančios 4 500 Eur sumą;
 • įsigijus prekybos verslo liudijimą, gautomis pajamomis laikomos per metus iš įmonių ir / ar kitų prekybos individualią veiklą vykdančių gyventojų gautos pajamos, neviršijančios
  4 500 Eur sumą.

 

Asmenys, galintys dalyvauti veikloje

 • įregistravęs veiklą gyventojas;
 • įdarbinti asmenys;
 • paslaugas pagal paslaugų sutartį teikiantys asmenys;
 • keli asmenys sudarę jungtinės veiklos (partnerystės sutartį)

Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas ir tik vienas iš šių šeimos narių: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas (rūpintojas)

 

Apskaita

Pradedančiojo paketas“ (apskaitos dokumentai)

Pradedančiojo paketas“ (apskaitos dokumentai)

 

Nutraukimas

Nutraukiama pagal pateiktą prašymą

Nutraukiama pagal pateiktą prašymą

 

POPULIARIAUSIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ PALYGINIMAS:

Vertinimo kriterijai

Mažoji bendrija (MB)

Uždaroji akcinė bendrovė (UAB)

Akcinė bendrovė (AB)

Individuali įmonė (IĮ)

Viešoji įstaiga (VšĮ)

Dalyvių skaičius

Nuo 1 iki 10 narių (tik fiziniai asmenys)

Nuo 1 (skaičius neribojamas)

Nuo 1 (skaičius neribojamas)

1 savininkas (fizinis asmuo)

Dalininkai (skaičius neribojama) arba 1 savininkas. Gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Minimalaus kapitalo dydis

Nėra nustatytas, gali ir piniginis įnašas, ir materialus įnašas

2500€

25 000€

Nėra

Neapibrėžtas

Atsakomybė

Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)

Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)

Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)

Neribota civilinė atsakomybė (savininkas atsako visu savo nuosavu turtu)

Ribota civilinė atsakomybė (įmonė atsako tik savo turimu turtu)

Sprendimo priėmimo (balsavimo) principas

1 narys – 1 balsas, tačiau, kai MB turi vadovą, nuostatuose gali būti nustatyta kitaip

Jei visos UAB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą

Jei visos AB akcijos, suteikiančios balsavimo teisę, yra vienodos nominalios vertės, kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą

Sprendimus priima savininkas

Dalininkai sprendimus  priima balsavimu. 1 dalininkas -1 balsą

Apskaita

Neprivalomas buhalteris (buhalteriją gali tvarkyti ir MB nariai pagal 38 VAS)

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone

Neprivalomas buhalteris

Privalomas buhalteris arba sutartis su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone