Biržų rajono savivaldybės garbės piliečiai

 

Ksaveras Kairys (1909m. - 1991 m.)

TSRS ir Vokietijos karo pradžioje buvo 16-osios lietuviškosios divizijos karininkas. Pokario metais dirbo Lietuvoje — Mėsos ir pieno pramonės ministerijoje, vėliau - Ministrų Tarybos pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Ksaveras Kairys visą laiką palaikė glaudų ryšį su Biržuose gyvenusiais giminaičiais, vietos valdžia, supratingai nagrinėdavo rajono valdžios prašymus, susijusius su miesto tvarkymu, statybomis, komunaliniu ūkiu.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Ksaverui Kairiui suteiktas 1989 m.

Petras Skodžius (1927 m. - 2009 m.)

Rašytojas. Dalyvavo Biržų krašto ir Respublikos literatūriniame gyvenime.
Rašė eilėraščius, apsakymus, feljetonus, humoreskas. 1959-1987 m. pasirodė dvylika rašytojo knygų. 1961 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. 

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Petrui Skodžiui suteiktas 1989 m.

Algirdas Žukauskas (1923 m. – 1997 m.)

Pasaulinio garso mokslininkas, šilumos mainų tyrinėtojas, technikos mokslų daktaras, akademikas. Daugelį metų buvo Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, tarptautinės šilumos mainų asamblėjos narys, valstybės premijos laureatas. Mokslininko tyrinėjimų ir išradimų rezultatai pritaikyti praktinėms ūkio, aviacijos, kosmonautikos ir kitoms reikmėms.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Algirdui Žukauskui suteiktas 1989 m.

Monika Čalkauskaitė (1922 m. – 2012 m.)

Mokytoja (dailės), kurios auklėtiniai laureatų vardus, medalius ir diplomus yra pelnę Australijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Izraelyje, Japonijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Afrikos šalyse vykusiose parodose. Už nuoširdų darbą Monikai Čalkauskaitei 1975 m. suteiktas nusipelniusios mokytojos garbės vardas, o 1994 m. — mokytojos ekspertės kvalifikacija.

Biržų rajono savivaldybės garbės pilietės vardas Monikai Čalkauskaitei suteiktas 2003 m. vasario 25 d

Antanas Dauguvietis (1936 m. - 1995 m.)

Sumanus, energingas chirurgas pelnė pacientų pagarbą ir dėkingumą, kolegų gydytojų pasitikėjimą. Būdamas ligoninės vadovu, rūpinosi, kad laiku ir gerai būtų pastatyti nauji poliklinikos ir ligoninės pastatai (1975 m.), sutvarkyta aplinka, pasodintas parkas. Jo dėka ir pastangomis ligoninė buvo aprūpinta nauja medicinine įranga, gydymo ir diagnostikos aparatūra. Antanas Dauguvietis daugelį metų vadovavo Biržų rajono medžiotojams.

Biržų rajono savivaldybės  garbės piliečio vardas Antanui Dauguviečiui (po mirties) suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Kazimieras Vasiliauskas (1922 m. – 2001 m.)

Žymus lietuvių katalikų dvasininkas, sovietmečio politinis kalinys. Vilniaus kunigų seminarijos rektorius, už nuopelnus Lietuvai apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu, jam suteikta Lietuvos Sentarvės fondo premija. Popiežius Jonas Paulius II K. Vasiliauskui suteikė monsinjoro popiežiaus kapeliono garbės vardą. 

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Kazimierui Vasiliauskui (po mirties) suteiktas 2011 m. vasario 19 d.

Jonas Strielkūnas (1939 m. – 2010 m.)

Poetas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas, dirbęs Vabalninko ir Biržų rajonų laikraščiuose, taip pat „Literatūros ir meno“ redakcijoje. Tarp jo verstų poetų: A. Fetas, B. Pasternakas, J. Rainis, F. Tiutčevas. Išleido apie 15 eilėraščių knygų, nemažai jo eilėraščių virto dainų tekstais. Jonas Strielkūnas pelnė daug apdovanojimų, tapo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Jonui Strielkūnui (po mirties) suteiktas 2011 m. vasario 19 d.

Konstantinas Bogdanas (1926 m. - 2011 m.)

Skulptorius. Sukūrė kelis šimtus monumentaliosios, daugiafigūrinės ir portretinės skulptūros darbų. 1976 metais Biržuose pastatytas Konstantino Bogdano sukurtas Juliaus Janonio paminklas. Nuo 1951 m. Konstantinas Bogdanas aktyvus dailės parodų dalyvis. Konstantino Bogdano kūryba įvertinta daugeliu svarbių apdovanojimų.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Konstantinui Bogdanui suteiktas 2011 m. liepos 28 d.

Algimantas Baublys (1933 m. - 2016 m.)

Pedagogas, istorikas, muziejininkas, vertėjas, visuomenės veikėjas. 1980 – 1999 m. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ direktorius, 1999 m. – muziejininkas.
Eidamas muziejaus direktoriaus pareigas rūpinosi atstatomos Biržų tvirtovės rūmų pritaikymu muziejaus reikmėms, muziejininkų išsilavinimu, formavo muziejaus veiklos kryptis. Jo vadovavimo metais muziejus tapo II grupės muziejumi. Muziejuje dirbo mokslinį tiriamąjį darbą. Pagrindinės veiklos kryptys: muziejaus XVII – XIX a. dokumentikos fondo, Pabiržės ir Biržų katalikų parapijų archyvų tyrinėjimas, kiti Biržų krašto istorijos klausimai. 

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2014 metais rugsėjo 25 dieną.

Vladas Garastas (g. 1932 m.)

Krepšinio treneris, išugdęs daug plačiai žinomų krepšinio meistrų, sėkmingai gynusių Lietuvos sporto garbę Europoje ir pasaulyje. Vladas Garastas treniravo Kauno „Žalgirį”, TSRS rinktinę, dirbo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Vladui Garastui suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Algimantas Zurba (1942 m. - 2018 m.)

Rašytojas, pedagogas, žurnalistas, žurnalo „Moksleivis“ redaktorius, Jaunųjų filologų konkurso sumanytojas ir pradininkas. Rašytojo kūryba labai įvairi: apysakų, apsakymų rinkiniai, romanai — vaikams, jaunimui ir suaugusiems. Didelio susidomėjimo susilaukė biržietiškos tematikos romanai „Molžemis“ (1986), „Savūnė“ (1994),  „…eina…“ (2000), „…jai tešviečia” (2002).

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Algimantui Zurba suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Vladas Turla (g. 1953 m.)

Sportininkas, šaudymo meistras. Vladas Turla — pirmas Lietuvos olimpietis šaudymo sporte, dalyvavęs Maskvos olimpiadoje 1980 m. Daugkartinis TSRS, Europos, Pasaulio čempionatų asmeninių ir komandinių varžybų nugalėtojas bei rekordininkas. Karjeros viršūnė — septyni aukso medaliai, iškovoti 1982 m. pasaulio čempionate Karakase, Venesueloje. Būdamas tikras Biržų krašto patriotas, visą savo apdovanojimų kolekciją Vladas Turla padovanojo Biržų krašto muziejui „Sėla“.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Vladui Turlai suteiktas 2005 m. rugpjūčio 23 d.

Janine Sophie Marie Valstakas - Kaspar (1937 m. - 2017 m.)

Gimė 1937 m. Elzaso (Prancūzija) regione lietuvių emigrantų šeimoje.
Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar ypač daug dėmesio skyrė sutrikusio intelekto žmonių organizacijai „Viltis“, aktyviai rėmė Biržų VŠĮ ligoninę. Jos dėka gydymo įstaigą pasiekė labdaros siuntos, gydytojai stažavosi įvairiose Prancūzijos ligoninėse. Už nuopelnus Lietuvai apdovanota II laipsnio Vytauto Didžiojo ordinu.

Biržų rajono savivaldybės  garbės pilietės vardas Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar suteiktas 2005 m. rugpjūčio 23 d.

Žydrūnas Savickas (g. 1975 m.)

Profesionalus sportininkas – galiūnas ir trikovininkas, daugkartinis prestižinių Pasaulio, Europos, Lietuvos galiūnų čempionatų, konkursų nugalėtojas, stipriausio Pasaulio žmogaus titulo savininkas.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Žydrūnui Savickui suteiktas 2011 m. vasario 19 d. 

Aleksandras Zeltinis (g. 1951 m.)

Politikas, LR Seimo narys. Ilgametės humanitarinės veiklos organizatorius, LEU mecenatas, apdovanotas LR Prezidento ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. Su žmona Simin jau beveik dvi dešimtis metų teikia labdarą Lietuvos ligoninėms ir vaikų namams.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Aleksandrui Zeltiniui suteiktas 2011 m. vasario 19 d. 

Jonas Mekas  (1922 m. - 2019 m.)

Poetas, kinematografininkas, avangardinio kino pradininkas, Vytauto Didžiojo (Kaune) ir Kanzaso (JAV) universitetų garbės daktaras.
1949 persikėlė į JAV. Įsigijęs pirmąją filmavimo kamerą pradėjo filmuoti savo gyvenimo įvykius, kultūrinį išeivių gyvenimą, susidomėjo avangardiniu kinu. Ėmėsi iniciatyvos organizuoti New American Group, įvairius avangardinio kino festivalius. J. Mekas parašė pasakų knygą ,,Trys broliai ir kitos pasakos“, knygą ,,Semeniškių idiles“.
Už nuopelnus kino menui Jonas Mekas apdovanotas JAV,  Vakarų Europoje bei Lietuvoje (Nacionalinė kultūros ir meno premija bei ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didysis kryžius).

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Jonui Mekui suteiktas 2011 m. birželio 30 d. 

Algirdas Vladislovas Butkevičius (g. 1939 m.)

Pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, buvęs Biržų rajono laikraščio „Biržiečių žodis“ redaktorius, Antano Macijausko premijos laureatas. Parengė ir išleido informacinius leidinius „Biržų kalendorius“ (1991–1993), „Biržų kraštas. Etnomuzika“ (1991). Yra eilėraščių ir drožinių knygos „Metų laiptai“ (1999), kelių šimtų straipsnių krašto istorijos, literatūros, kultūros klausimais autorius. Švietimo žymūnas, Lietuvos žurnalistų sąjungos Aukštaitijos zonos geriausios apybraižos konkurso laureatas ir prizininkas. Kraštotyros draugijos respublikinių parodų dalyvis. Pomėgis – drožyba. 1967 metais priimtas į Liaudies meno draugiją. Algirdo Butkevičiaus drožiniai buvo eksponuoti respublikinėse, užsienio parodose. 2014 m. už žurnalistikos darbus, skatinančius pasididžiavimą nacionaline kalba, ir indėlį į nacionalinę kultūrą, A. Butkevičiui paskirta Antano Macijausko premija.  

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas suteiktas 2014 rugsėjo 25 d.

Nijolė Šatienė (1949 m. – 2016 m.)

Lietuvos ir Biržų rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja. Biržų rajono savivaldybės tarybos narė (2000–2016 m.), ilgametė Biržų rajono kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė, 2004–2008 m. Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus padėjėja, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos valdybos narė, Šukionių kaimo bendruomenės pirmininkė, Lietuvos ūkininkių draugijos tarybos narė, Biržų rajono ūkininkų sąjungos narė, Lietuvos miško savininkų asociacijos narė, Biržų rajono žemdirbių asociacijos pirmininko pavaduotoja, Biržų VVG konsultantė. Jos iniciatyva atgimė Šukionių bendruomenė, buvo įkurta kaimo bendruomenių sąjunga. Už savęs aukojimą visuomenės labaui N. Šatienei įteikta „Kaimo bendruomenės šviesuolės“ nominacija.

Biržų rajono savivaldybės garbės pilietės vardas (po mirties) suteiktas 2017 m. balandžio 27 d.

Valentinas Juozas Dagys (1936 m. - 2017 m.)

Melioratorius, literatas, kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, istorijos ir kultūros puoselėtojas. 1980 metais tapo pirmuoju ir vieninteliu Lietuvos radijo laidų organizatoriumi ir redaktoriumi Biržų rajone. Valentinas Dagys nuolat rašė straipsnius bei apybraižas rajono spaudoje, fotografijos parodų, mėgėjiškų kino filmų istorine tematika kūrėjas bei peržiūrų organizatorius, aktyvus Biržų literatų klubo „Versmė“ valdybos narys, šio klubo almanachų sudarytojas, knygelių apie anapilin iškeliavusius žymesnius kraštiečius autorius, istorinių romanų „Prabėgę metai“, „Sakmė apie Jonušą“ autorius.

Garbės piliečio vardas suteiktas 2017 m. balandžio 27 d.

Gytis Januševičius (1939 m. – 1989 m.)

Ilgametis Biržų ligoninės gydytojas chirurgas, inovacijų ir pažangių gydymo metodų diegimo iniciatorius, aktyvus visuomenininkas, „Tremtinio“ klubo, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo, Biržų rajono Sąjūdžio tarybos narys, Baltijos Asamblėjos dalyvis. Savo pasiaukojamu ir profesionaliu darbu pelnė biržiečių meilę ir pagarbą.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Gyčiui Januševičiui (po mirties) suteiktas 2018 m. sausio 25 d. 

Borisas Januševičius (g. 1928 m.)

Biržų krašto istorijos tyrinėtojas ir žinovas, publikacijų apie šio krašto istoriją, tarpukario Biržus autorius, vienas entuziastingiausių Biržų krašto kultūros istorijos skleidėjų. 2014 m. „Metų kraštiečio“ nominacijos laimėtojas. Boriso Januševičiaus tekstai – Biržų krašto muziejaus „Sėla“ išleistuose leidiniuose „Biržų istorijos apybraižos“, „Praeities miestas. Biržai – Petro Ločerio fotografijose“.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Borisui Januševičiui suteiktas 2018 m,. birželio 5 d.

Donatas Balčiauskas (g. 1943 m.)

Biržų krašto kultūros ir istorijos skleidėjas ir įprasminimo įniciatorius, aktyvus visuomenininkas ir Vilniaus biržiečių klubo „Krivulė“ narys, Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos narys, kultūros projektų rėmėjas. Rūpinasi atmintinų Biržų krašto vietų paženklinimu, reikšmingiausių Biržų krašto istorijai datų paminėjimu, įžymių žmonių atminimo įamžinimu. Jo veikla Lietuvos reformacijos ir kultūros draugijoje padeda tyrinėjant ir atskleidžiant Biržų krašto istoriją Lietuvos ir Europos istorijos kontekste, o įgyvendintos iniciatyvos gaivina ir saugo istorinį bei kultūrinį krašto palikimą.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Donatui Balčiauskui suteiktas 2018 m. rugpjūčio 23 d. 

Algirdas Pranas Garbauskas (g. 1940 m.)

Vabalninko krašto istorijos ir kultūros puoselėtojas, metraštininkas, visuomenininkas. Vienas iš Vabalninko krašto muziejaus steigėjų. Knygos „Dvidešimto amžiaus Vabalninkas“ bendraautorius. Išleido knygutę „Natiškiai“, parengė leidinį „Vabalninko krašto įvykiai ir žmonės“. Jo surinktos medžiagos pagrindu išleista knygutė „Vabalninko žiedas“, leidinukas „Kur gimėm, kur augom“. 2010 m. balandžio 24 d. įteiktas garbingas Vabalninko krašto apdovanojimas – „Lino žiedo“ žymuo už meilę gimtajam kraštui, už jo praeities ir dabarties garsinimą darbais, vaizdais ir dainomis.

Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Algirdui Pranui Garbauskui suteiktas 2020 m. sausio 30 d.