Verslo bendruomenė

BIRŽŲ RAJONO VERSLININKŲ ASOCIACIJA

1996 m. vasario 5 d. devyniolikos Biržų rajono Įmonių atstovų iniciatyva buvo įkurta Biržų rajono verslininkų asociacija. Šiuo metu asociacijos nariais yra 31 Biržų rajono įmonė. Iš jų – 10 gamybinių, paslaugų – 11, prekybinių – 11, kuriose dirba per 1274 darbuotojų. 10 narių savo produkciją eksportuoja beveik visoje ES teritorijoje, Rusijoje, NVS šalyse, o taip pat mūsų įmonių eksportas siekia Afriką ir Ameriką.

Pagrindinis asociacijos tikslas – padėti verslininkams efektyviai spręsti visas jiems kylančias problemas tiek savivaldybės, tiek įvairių ministerijų mastu, siekti, kad Asociacijos sprendimai turėtų įtakos savivaldybės sprendimams, palengvinti finansinės ir materialinės paramos verslininkams teikimo procesus.
Asociacija yra visuomeninė, ne politinė ir ne pelno siekianti savanoriška organizacija, kurios lėšas sudaro: stojamieji, nario ir tiksliniai įnašai, labdara, lėšos gautos iš valstybinių ir nevalstybinių organizacijų fondų, tarptautinių visuomeninių organizacijų, ES fondų bei kitos pajamos, gautos vykdant Įstatuose numatytas ir kitas veiklas.

BIRŽŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Pagal savo kompetenciją ir galimybes skatinti miesto plėtrą: rekreacinių, poilsio, laisvalaikio, sveikatinimo erdvių plėtra; sporto infrastruktūros vystymas; viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas; patrauklios aplinkos verslui kūrimas; reprezentacinių, pažintinių erdvių vystymas Biržų mieste. Aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Biržų mieste, parengiant Biržų mesto plėtros strategiją;

Telkti suinteresuotų vietos valdžios, verslo, nevyriausybinių ir kitų įstaigų bei organizacijų pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų miesto ekonominei ir socialinei gerovei kelti;

Skatinti ir palaikyti vietines miesto žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, socialinės paramos ir kitose srityse.

BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

VVG rengia ir administruoja ES ir valstybės lėšomis finansuojamą kaimo vietovių plėtros strategiją, kuri įgyvendinama per vietos projektus. VVG veikla labiausiai domisi kaimiškų vietovių organizacijos ir jų gyventojai. Todėl būtent atstovaujamos teritorijos aktyvūs ir suinteresuoti savo gerove gyventojai ne tik žino, kas yra VVG, bet ir aktyviai dalyvauja bei naudojasi jos teikiamomis galimybėmis teikdami ir įgyvendindami vietos projektus.

BIRŽŲ TURIZMO KLASTERIS

Biržų turizmo klasteris startavo pirmasis Lietuvoje 2013 m. Šiuo metu asociaciją vienija 18 narių.

Pagrindinė asociacijos veikla - turizmo vystymas Biržų krašte: patrauklių laisvalaikio pramogų pasiūlymų sukūrimas, konferencijų paslaugų sferos vystymas. Biržų turizmo klasteris šiuo metu vienija 16 narių.