Mieleišių Šv. Juozapo ir Švč. Teresės Kūdikėlio Jėzaus koplyčia

   Tai mauzoliejinė kapinių koplyčia. Kapinių koplyčia įtraukta į LR Kultūros paveldo registrą. Priklauso Papilio Nekaltosios Švč. M. Marijos parapijai, vienas iš objektų turistiniame maršrute „Biržų krašto medinės bažnyčios ir koplyčios“.
   Mieleišių koplyčią 1939–1940 m. pastatė savo lėšomis Adolfas Sabaliauskas–Žalia Rūta (1873–1950) – kanauninkas, tautosakininkas, vertėjas, vyriausiasis Lietuvos kariuomenės kapelionas. Koplyčią suprojektavo architektas Jonas Kova-Kovalskis.

Lankytinų vietų
Žemėlapis