Biržų krašto muziejaus "Sėla" Vabalninko skyrius


EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ LANKYMAS SKYRIUJE NEMOKAMAS.
 -
1995 metais įsteigtas Vabalninko kultūros ir istorijos fondas miestelyje įkūrė muziejėlį, kuris 2005 m. pabaigoje tapo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filialu. Iki 2010 m. filialui vadovavo viena iš fondo steigėjų Ona Šoblinskienė.
-
2017 m. buvo atidarytos naujosios  Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus  patalpos, pritaikytos šiuolaikiniams muziejininkystės reikalavimams. 
-
Biržų krašto muziejus „Sėla“ šiuo metu įgyvendina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal programą „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“
-
priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ (projekto įgyvendinimo pabaiga 2021 m. kovo 1 d.). Šio projekto tikslas - pastato rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai paveikią ekspoziciją, pristatančią skaudžius Vabalninko krašto istorijos etapus bei paties pastato istoriją.
 -
Vabalninko skyriuje vykdomi projektai:
-
„Vabalninko gatvių namų istorijos“.
-
Kadaise laisvuoju miestu vadintas karališkasis sodžius Vabalninkas, vėliau – mažai kam žinomas Šiaurės Rytų Lietuvos provincijos miestelis, jau tapo unikalios istorijos profesionaliu saugotoju, kviečiančiu ne tik vietinius, bet ir užsienio turistus. Ypač įdomus po pasaulį išsibarsčiusiems žydų tautybės žmonėms.
-
Projektas „Vabalninko gatvių namų istorijos“ atsirado neatsitiktinai. Sulaukdami vis didesnio muziejaus svečių iš Lietuvos ir užsienio susidomėjimo, susidūrėme su problema – muziejuje sukaupta informacija apima gana siaurą laikotarpį nuo sovietinių laikų iki nepriklausomybės atkūrimo - ir beveik nieko nežinoma apie tarpukario Vabalninką. Projektus siekiama šį laikotarpį atgaivinti.
-
Ačiū į projektą įsitraukusiems vabalninkiečiams. Tarp praeities ir dabarties yra vienintelis tiltas - DABARTIS. 
-
2018 m. vykdytas projektas „Lietuvos katalikių moterų draugijos Vabalninko skyriaus vėliavos restauravimas“. Draugija Lietuvoje susikūrė 1908 m., tais pačiais metais Vabalninke įkurtas jos skyrius. Jam priklausė 147 narės. Draugijai vadovavo ir vėliavą pasiuvo Vabalninko krašto šviesuolio, visuomenininko Tomo Paliulio dukra Natalija Paliulytė. 
-
Ekskursijoms ir pamokoms apie Vabalninko žydus naudojame projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ rezultatą - informacinį stendą, kuriame pasakojama Vabalninko žydų istorija. Kitas šio projekto rezultatas - atminimo ženklai, žymintys miestelio pastatus, priklausiusius žydų bendruomenei ir jos nariams.
-
„Biržų krašto muziejaus „Sėla“  projektas (pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“) „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“.
-
-
Koordinatės: 55.980808, 24.747261
Lankytinų vietų
Žemėlapis