Biržų krašto muziejaus "Sėla" Vabalninko skyrius

EKSPOZICIJŲ IR PARODŲ LANKYMAS SKYRIUJE NEMOKAMAS.
 
   1995 metais įsteigtas Vabalninko kultūros ir istorijos fondas miestelyje įkūrė muziejėlį, kuris 2005 m. pabaigoje tapo Biržų krašto muziejaus „Sėla“ filialu. Iki 2010 m. filialui vadovavo viena iš fondo steigėjų Ona Šoblinskienė.
2017 m. buvo atidarytos naujosios  Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus  patalpos, pritaikytos šiuolaikiniams muziejininkystės reikalavimams. Pagrindinis Skyriaus pastatas vertingas istoriniu požiūriu: tarpukariu jis priklausė Vabalninko žydui Simonui Slavinui, pokariu čia buvo KGB būstinė, kurioje buvo kalinami  ir kankinami vadinamieji „liaudies priešai“, tai fizinis žydų paveldo objektas.
NAUJA MUZIEJAUS EKSPOZICIJA ĮKURTA PAGAL PROFESIONALIEMS MUZIEJAMS KELIAMUS REIKALAVIMUS.
   Pagrindinė krašto istoriją pristatanti ekspozicija įkurta didžiausioje pastato patalpoje, kurioje jau vyksta įvairūs renginiai, edukacinės programos moksleiviams. Vietą ekspozicijoje   surado ir dvasine šiluma spinduliavusio, buvusio politinio kalinio monsinjoro Kazimiero Vasiliausko atminimas. Eksponuojami jo asmeniniai daiktai, Biržų garbės piliečio regalijos. Atspindėtas ekspozicijoje ir vienas ryškiausių bei tragiškiausių XX a. Vabalninko istorijos epizodų- tremties ir vietos žydų istorija. Greta esančiame kambaryje- keičiamų ekspozicijų salė. Etnografinės ekspozicijos  kambarys, aukštaitiška kamara su senųjų amatų rakandais, buities daiktais.
   Vertingiausi Skyriuje saugomi eksponatai: žymių iš Vabalninko krašto kilusių rašytojų, politikų, kunigų archyvai bei asmeniniai daiktai, miestelio ikonografo  Juozo Daubaro  nuotraukos, etnografijos rinkiniai bei kiti daiktai. Šiuo metu Skyriuje saugoma  arti 4 tūkst. Originalių artefaktų, bet šis skaičius kasmet didėja.
   Biržų krašto muziejus „Sėla“ šiuo metu įgyvendina Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos dalinai finansuojamą projektą „Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus pastato rūsio įveiklinimas: pritaikymas kultūros ir turizmo reikmėms“ pagal programą „Biržų rajono kaimo vietovių plėtros strategija 2015–2023 m.“ priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritį „Parama investicijoms į išskirtinių gamtos ir kultūros paveldo objektų sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ (projekto įgyvendinimo pabaiga 2021 m. kovo 1d.). Šio projekto tikslas - pastato rūsio patalpose sukurti interaktyvią, emociškai paveikią ekspoziciją, pristatančią skaudžius Vabalninko krašto istorijos etapus bei paties pastato istoriją.
 
Vabalninko skyriuje vykdomi projektai:
„Vabalninko gatvių namų istorijos“.

   Kadaise laisvuoju miestu vadintas karališkasis sodžius Vabalninkas, vėliau – mažai kam žinomas Šiaurės Rytų Lietuvos provincijos miestelis, jau tapo unikalios istorijos profesionaliu saugotoju, kviečiančiu ne tik vietinius, bet ir užsienio turistus. Ypač įdomus po pasaulį išsibarsčiusiems žydų tautybės žmonėms.

Projektas „Vabalninko gatvių namų istorijos“.
   Atsirado neatsitiktinai. Sulaukdami vis didesnio muziejaus svečių iš Lietuvos ir užsienio susidomėjimo, susidūrėme su problema – muziejuje sukaupta informacija apima gana siaurą laikotarpį nuo sovietinių laikų iki nepriklausomybės atkūrimo - ir beveik nieko nežinoma apie tarpukario Vabalninką. Projektus siekiama šį laikotarpį atgaivinti.
Ačiū į projektą įsitraukusiems vabalninkiečiams. Tarp praeities ir dabarties yra vienintelis tiltas - DABARTIS. 
   Ekskursijoms ir pamokoms apie Vabalninko žydus naudojame projekto „Vabalninko žydų istorijos įamžinimas“ rezultatą - informacinį stendą, kuriame pasakojama Vabalninko žydų istorija. Kitas šio projekto rezultatas - atminimo ženklai, žymintys miestelio pastatus, priklausiusius žydų bendruomenei ir jos nariams.
Lankytinų vietų
Žemėlapis