Maršrutas "Kur veda žydų žvaigždė"

Maršrutas Kur veda žydų žvaigždė

Maršrutas apima svarbiausias Biržų, Vabalninko ir Nemunėlio Radviliškio žydų istorijos ir paveldo vietas. Plačiau apie maršrutą galite rasti šioje skrajutėje. 

Žydų bendruomenė Biržų kunigaikštystėje įsikūrė XVI amžiaus pabaigoje, kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno valdymo metais. XVII amžiuje bendruomenė išaugo. 
XVII a. vid. ‒ XVIII a. pab. Biržai buvo Pasvalio, Saločių, Pumpėnų ir Pakruojo žydų bendruomenes jungiantis centras. 1765 metais Biržų žydų bendruomenę sudarė 1040 žydų. XIX amžiaus pabaigoje joje buvo jau 2510 asmenų ‒ 57 procentai miesto gyventojų.
Daugiau apie žydų kultūrą ir paveldą Biržų krašte rasite specialioje Biržų krašto muziejaus Sėla ir Lietuvos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos knygelėje.