Camino Lituano pėsčiųjų maršrutas

 

Mėgautis judėjimo malonumu!

Eiti ‒ natūrali žmogaus fizinė veikla. Po ilgo sėdėjimo prie kompiuterio, važiavimo automobiliu ar pasivartymo ant sofutės. Vaikščiojant suintensyvėja raumenų veikla, pagreitėja kraujotaka, stimuliuojama imuninė sistema, mažėja psichologinė įtampa bei gerėja nuotaika. Einant gaminasi laimės hormonas.
-
Taigi „Camino Lituano“ maršrutas yra puikus pasirinkimas eiti ‒ eiti fiziškai, eiti dvasiškai, eiti pažinti pasaulio. Camino Lituano, tai savanoriškais pagrindais kuriamas~500 km piligriminis-kultūrinis kelias per Lietuvą ir įsiliejantis Europos Šv. Jokūbo kelių tinklą.
-
Maršrutas Biržų rajone prasideda Germaniškyje ir driekiasi iki pat Pasvalio rajono (Germaniškis - Sodeliškis - Kirkilai - Biržai - Likėnai - Pajiešmeniai). Jo trukmė 3 dienos, numatomos 2 nakvyės Sodeliškių sodyboje ir Biržų mieste. Bendras atstumas ~ 64 km. Maršrutas jau pilnai sužymėtas.
  1. diena: Germaniškis - Sodeliškiai (nakvynė Sodeliškių dvare) - 14 km.
  2. diena: Sodeliškiai - Biržai (nakvynė Biržuose) - 17 km.
  3. diena: Biržai - Pajiešmeniai (nakvynė Pajiešmenių kempinge) - 33 km.
-
-----------------

Enjoy the pleasures of being active! 

To walk is a natural human physical activity. After a long sitting at the computer, driving a car or tipping over on the couch. Walking intensifies muscle activity, speeds up blood circulation, stimulates the immune system, reduces psychological tension and improves mood. Walking produces hormones of happiness.

The Camino Lithuanian route is a great choice to go and walk - go physically, go spiritually, go get to know the world. "Camino Lituano", is a ~ 500 km pilgrimage-cultural road created on a voluntary basis through Lithuania and merging with the European St. Jacob's road network. 

The route in Biržai District starts in Germaniškis and stretches all the way to Pasvalys district (Germaniškis - Sodeliškiai - Kirkilai - Biržai - Likėnai - Pajiešmeniai). Its duration - 3 days, 2 nights are planned in Sodeliškiai homestead and Biržai city. Total distance ~ 64 km. It is planned that in the summer of 2021 the route will already be marked with arrows, a special map will be released to allow better orientation. 

"Camino Lituano" route sections:
  1. section: Germaniškis village - Sodeliškiai village (accommodation in Sodeliškiai) - 14 km.
  2. section: Sodeliškiai village - Biržai city (accommodation in Biržai) - 17 km.
  3. section: Biržai city - Pajiešmeniai village (accommodation in Pajiešmeniai) - 33 km.
64 km. in total. 

Download the route pdf