Camino Lituano pėsčiųjų maršrutas

 

Mėgautis judėjimo malonumu!

Eiti ‒ natūrali žmogaus fizinė veikla. Po ilgo sėdėjimo prie kompiuterio, važiavimo automobiliu ar pasivartymo ant sofutės. Vaikščiojant suintensyvėja raumenų veikla, pagreitėja kraujotaka, stimuliuojama imuninė sistema, mažėja psichologinė įtampa bei gerėja nuotaika. Einant gaminasi laimės hormonas.
-
Taigi „Camino Lituano“ maršrutas yra puikus pasirinkimas eiti ‒ eiti fiziškai, eiti dvasiškai, eiti pažinti pasaulio. Camino Lituano, tai savanoriškais pagrindais kuriamas~500 km piligriminis-kultūrinis kelias per Lietuvą ir įsiliejantis Europos Šv. Jokūbo kelių tinklą.
-
Maršrutas Biržų rajone prasideda Germaniškyje ir driekiasi iki pat Pasvalio rajono (Germaniškis - Sodeliškis - Kirkilai - Biržai - Likėnai - Suostas) Jo trukmė 3 dienos, numatomos 2 nakvyės Sodeliškių sodyboje ir Biržų mieste. Bendras atstumas ~ 60 km. Planuojama, kad 2021 m. vasarą maršrutas jau bus pažymėtas rodyklėmis, išleistas žemėlapis leisiantis geriau orientuotis.
 -
-
-----------------

Enjoy the pleasures of being active! 

To walk is a natural human physical activity. After a long sitting at the computer, driving a car or tipping over on the couch. Walking intensifies muscle activity, speeds up blood circulation, stimulates the immune system, reduces psychological tension and improves mood. Walking produces hormones of happiness.

The Camino Lithuanian route is a great choice to go and walk - go physically, go spiritually, go get to know the world. "Camino Lituano", is a ~ 500 km pilgrimage-cultural road created on a voluntary basis through Lithuania and merging with the European St. Jacob's road network. 

The route in Biržai District starts in Germaniškis and stretches all the way to Pasvalys district (Germaniškis - Sodeliškiai - Kirkilai - Biržai - Likėnai - Suostas). Its duration is 3 days, 2 nights are planned in Sodeliškiai homestead and Biržai city. Total distance ~ 60 km. It is planned that in the summer of 2021 the route will already be marked with arrows, a special map will be released to allow better orientation. 

"Camino Lituano" route sections:
1 section: (accommodation in Sodeliškiai) Germaniškis village - Sodeliškiai village - 13.6 km.
2 section: (accommodation in Biržai) Sodeliškiai village - Biržai city - 16.4 km.
3 section: (accommodation in Pajiešmeniai) Biržai city - Pajiešmeniai village - 33 km.
60 km. in total. 

Download the route pdf