Biržų viešoji biblioteka ekskursijos ir edukacijos

Laukiame Jūsų dukacijose vaikams.

Organizuojame kraštotyrines-literatūrines ekskursijas po Biržų rajoną:

„Jono ir Adolfo Mekų keliais": apie 3 val.

„Valentino istorinės sakmės“: 92 km., 6 val.

„Dideli Vabalninko lygumų žmonės“: 63 km., 5 val.

„Palatvės didžiavyrių pėdomis“: 80 km., 7 val.

„Vabalninko lygumų žmonės ir gėlės“: 54 km., 4 val.

„Gimtinės laisvei pasišventę“: 92 km., 7 val.

„Aną, 1944-ųjų m. vasarą“: 47 km., 3 val.

„Pabiržės parapijos pasididžiavimas – žmonės": 6 val.