Laisvės kovų įamžinimo vietos


Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta (kodas 43043)

Biržų rajono sav., Parovėjos sen., Latvelių k., WGS 56.347635, 24.876243

1945-09-17 Biržų girios 79-ajame kvartale, dab. Latvelių k., Parovėjos sen., Biržų r., įsikūrusią Jono Krivicko-Jono, Krivio ir Augusto Vasiulio vadovaujamų partizanų būrių stovyklą puolė NKVD kariuomenės daliniai (pagal liudytojų pasakojimus, iki 1000 kareivių). Iš karčių ir eglišakių įrengtose palapinėse stovyklavo per 100 partizanų. Kautynėse žuvo, kaip teigia liudytojai, 24 partizanai. Daugumos pavardės neišaiškintos. 

1863 m. sukilimo Gudiškio mūšio vietos kompleksas (kodas 10486): Gudiškio mūšio vieta ir sukilėlių kapas.

Biržų rajono sav., Parovėjos sen., Gudiškio k., WGS 56.310000, 24.875000

Didžiausias 1863 m. sukilimo Biržų mūšis įvyko 1863-05-07-09 Biržų girios pakraštyje prie Medeikių, Gudiškio, Šniurkiškių. Zigmanto Sierakausko rinktinės (apie 2500 sukilėlių) dvejos kolonos, vad. Z. Sierakausko ir Boleslovo Koliškos, atkeliavusios iš Lietuvos vidurio, įsikūrė Biržų girioje. Gegužės 7 d. priešakinius B. Koliškos būrius prie Medeikių puolė Rusijos imperijos kariuomenės mjr. Merlino dalinys, bet Z. Sierakausko batalionams suskubus pagalbon, po 2 val. kautynių sumušti atsitraukė. Gegužės 7-8 d. naktį sukilėlius puolė pagrindinės gen. I. Ganeckio pajėgos (apie 3000 kareivių). Prie Gudiškio kaimo įvyko lemiamos kautynės, kurias sukilėliai pralaimėjo, rusai taip pat turėjo didelių nuostolių. Z. Sierakauskas ir B. Koliška pateko nelaisvėn. Pavėluotai atvykę Antano Mackevičiaus daliniai išgelbėjo apie 400 sukilėlių, surinko išsiblaškiusius vyrus. 

Sukilėlių kape palaidoti 1863 m. Antano Mackevičiaus (1828-1863), Boleslovo Koliškos (1837-1863) ir Zigmanto Sierakausko (1826-1863) būrių sukilėliai, žuvę 1863-05-05-08 mūšiuose su Rusijos imperijos kariuomenės daliniais. Tikslus skaičius ir asmenybės nežinomos.

1863 m. sukilėlių kapas, vad. Anglių kalnu (kodas 10828) 

Biržų rajono sav., Parovėjos sen., Balzieriškio k., WGS 56.216568, 25.012102

Didžiausias 1863 m. sukilimo Biržų mūšis įvyko 1863-05-07-09 Biržų girios pakraštyje prie Medeikių, Gudiškio, Šniurkiškių. Gegužės 9 d. sukilėliai dar kartą pralaimėjo prie Šniurkiškių k. Po Biržų kautynių sukilėliai didelių rinktinių nesudarinėjo, vengė stambių mūšių, plačiau priešinosi, kovojo partizaniškai. 

Lietuvos partizanų kapas (kodas 11839)

Švyturio g., Biržai, WGS 56.189521, 24.755506

Šioje vietoje yra palaidoti Biržų krašto - Vyčio apygardos partizanai, žuvę 1945 - 1953 m. 

Memorialas Papilio krašto partizanams ir tremtiniams /
Lietuvos partizanų kapas (kodas 31902) 

Rožių g., Papilio mstl., Biržų r. sav., WGS 56.116995, 25.008042

Šioje vietoje yra palaidoti Vyčio apygardos, Pilėnų tėvūnijos, Papiliečių, Jono Petronio būrio (dauguma) partizanai. 

Paminklas žuvusiems partizanams ir NKVD nužudytiems gyventojams atminti / Lietuvos partizanų kapas (kodas 31903)

Gerkiškių k., Pabiržės sen., Biržų r. sav. WGS 56.180146, 24.627418

Šioje vietoje yra palaidotas 61 Vyčio apygardos Pilėnų tėvūnijos partizanas. Žuvę 1944 - 1952 m. 

Atminimo lenta 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Nemunėlio Radviliškio valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams

Biržų g., Nemunėlio Radviliškio mstl., Biržų r. sav., WGS 56.397973, 24.770552

Lietuvos valstybės atkūrimo 100 - mečio proga, penkių buvusių tarpukario Lietuvos valsčių centruose buvo atidengtos atminimo lentos, įamžinusios 1918 - 1920 m. nepriklausomybės kovų savanorius ir Vyčio kryžiaus kavalierius. Atminimos lentos buvo atidengtos Papilyje, Vabalninke, Nemunėlio Radviliškyje, Pabiržėje ir Biržuose.  

Atminimo lenta 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Papilio valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams. 

Rožių g., Papilio mstl., Biržų r. sav., WGS 56.116969, 25.006719

Atminimo lenta 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Pabiržės valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams / paminklas Pabiržės parapijos 1940−1990 m. okupacijų tremtiniams ir politiniams kaliniams atminti (1999 m. arch. Algimantas Urbšas). 

Bažnyčios a. 1 (Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčios šventorius), Pabiržės mstl., Biržų r. sav. WGS 56.184927, 24.638629

Atminimo lenta 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Biržų valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams. 

Vytauto g. 4A, Biržai, WGS 56.204459, 24.758188

Atminimo lenta 1919 – 1920 m. Nepriklausomybės kovų Vabalninko valsčiaus Vyčio kryžiaus kavalieriams ir savanoriams. 

Žolinės a., Vabalninkas, Biržų r. sav., WGS 55.979498, 24.745475