Įžymių žmonių gimtinės

Jurgio Bielinio gimtoji sodyba ir ąžuolas

Purviškių II k., Biržų r., WGS 56.320505, 24.699904

Jurgis Bielinis (1846-1918) — kultūros veikėjas, knygnešys, publicistas. 

Jokūbo Šerno gimtoji sodyba 

Jasiškių k., Biržų r., WGS 56.370640, 24.755704

Jokūbas Šernas (1888-1926) — Lietuvos nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, visuomenininkas. 

Boriso Dauguviečio gimtosios sodybos vieta

Dauguviečių k., Biržų r., WGS 56.371537, 24.953539

Borisas Dauguvietis - (1885-1949) — režisierius, aktorius, dramaturgas.

Stanislovo Dagilio gimtoji sodyba

Mažutiškių k., Biržų r., WGS 56.284946, 24.834874

Stanislovas Dagilis (1843-1915) — vertėjas, poetas, kultūros veikėjas.

Jono Variakojo gimtosios sodybos vieta

Rinkuškių k., Biržų r., WGS 56.224137, 24.742878

Jonas Variakojis (1892-1963) — Nepriklausomybės kovų dalyvis, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės pulko vadas, kapitonas, krašto apsaugos ministras.

Kazio Jakubėno gimtosios sodybos vieta

Kaušiškių viensėdis (netoli Kyliškių k.), Biržų r., WGS 56.088247, 25.036591

Kazys Jakubėnas (1908-1950) — poetas, vertėjas, aistringas kovotojas prieš socialinę nelygybę, pirmas žymiausias ir išradingiausias poezijos ikimokyklinio amžiaus vaikams kūrėjas. 

Antano Macijausko gimtosios sodybos vieta

Pasvaliečių k., Biržų r., WGS 56.225932, 24.517079

Antanas Macijauskas (1874-1950) — inžinierius, kartografas, vertėjas, publicistas, leidėjas. 

Motiejaus, Antano ir Broniaus Budriūnų gimtoji sodyba

Pabiržė, Biržų r., WGS 56.184428, 24.640284

A. Budriūnas (1902-1966) — kompozitorius, choro dirigentas, vargonininkas.
B. Budriūnas (1909-1994) — kompozitorius, dirigentas, pedagogas.
M. Budriūnas (1898-1969) — kompozitorius, choro dirigentas.

Jono ir Martyno Yčų gimtosios sodybos vieta

Šimpeliškių k., Biržų r., WGS  56.164222, 24.815066

Jonas Yčas (1880-1931) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės veikėjas, istorikas, filosofas, publicistas.
Martynas Yčas (1885-1941) — Nepriklausomos Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas, spaudos bendradarbis, teisininkas, pramonininkas.

Juliaus Janonio gimtosios sodybos vieta

Beržinių k., Biržų r., WGS 56.129148, 24.882952

Julius Janonis (1896-1917) — poetas.

Kazio Binkio gimtosios sodybos vieta

Gudelių k., Biržų r., WGS 56.107610, 25.026293

Kazys Binkis (1893-1942) — poetas, dramaturgas.

Kazio Ladygos gimtosios sodybos vieta

Iškonių k., Biržų r., WGS 56.088182, 24.860526

Kazys Ladyga (1893-1941) — Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės generolas.

Balio Sruogos gimtoji sodyba

Baibokų k., Biržų r., WGS 56.036405, 24.707107

Balys Sruoga (1896-1947) — dramaturgas, poetas, prozininkas, vertėjas, lit. tyrinėtojas.

Alfonso ir Vytauto Petrulių gimtosios sodybos vieta

Kateliškių k., Biržų r., WGS 55.955889, 24.834390

Alfonsas Petrulis (1873-1928) — Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo Vasario 16-os akto signataras, kunigas (nuo 1899 m.), lietuviškų mokyklų ir draugijų steigėjas.

Vytautas Petrulis (1890-1941) — Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas, finansų ministras, Seimo narys ir prezidiumo pirmininkas, ekonomistas. 

Konstantino Šakenio gimtoji sodyba

Veleniškių k., Biržų r. WGS 55.936732, 24.756714

Konstantinas Šakenis (1881-1959) — kultūros istorikas, vertėjas, visuomenės ir valstybės veikėjas, švietimo ministras, inžinierius. 

Kazimiero Vasiliausko gimtosios sodybos vieta

Kateliškių k., Biržų r., WGS 55.963371, 24.833038

Kazimieras Vasiliauskas (1922-2001) — Vilniaus Arkikatedros klebonas monsinjoras.

Mamerto Indriliūno gimtoji sodyba

Gataučių k., Biržų r.

Mamertas Indriliūnas (1920-1945) — kritikas, partizanas.