Papilio seniūnija

Papilio seniūnija

Papilio seniūnija yra Biržų rajono rytuose. Seniūnija ribojasi su Parovėjos, Širvėnos, Vabalninko seniūnijomis, Kupiškio, Rokiškio rajonais ir Latvijos Respublika. Seniūnijos centras - Papilio miestelis. Seniūnijoje yra 97 gyvenviečių. Seniūnijos plotas: 250 km2. Seniūnijoje veikia Biržų rajono Papilio pagrindinė mokykla, Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos Papilio, Skrebiškių, Kvetkų, Kupreliškio, Kučgalio struktūriniai padaliniai, VŠĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos Papilio ambulatorija, Papilio paštas, 4 bažnyčios: Papilio evangelikų reformatų , Papilio Nekaltosios Šv. Mergelės Marijos, Kupreliškio Šv. arkangelo Mykolo, Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo ir koplyčios Diliuose ir Skrebiškiuose.

2009 m. įsteigtos 6 seniūnaitijos: Kučgalio, Kupreliškio, Kvetkų, Papilio, Satkūnų, Skrebiškių. 

Įžymios seniūnijos vietos:

1. XVI a. evangelikų reformatų bažnyčia.
2. XVIII a. Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia Kvetkuose.
3. Piliavietė, vadinama Zomkeliu, - archeologijos paminklas.
4. Dilių koplytėlė. XVIII amžiuje čia kunigavo poetas Antanas Strazdas.
5. Mieleišių koplytėlė. Čia palaidotas poetas, tautosakininkas, karo kapelionas, kanauninkas Adolfas Sabaliauskas-Žalia Rūta.
6. Memorialas rezistentams.

Daugiau informacijos apie seniūniją čia

Kontaktai: 

Rožių g. 20, Papilys, LT-41225, Biržų r. 

Tel. +370 450 58198, +370 610 44571

El. p. papilys@birzai.lt