Naujienos

Žydų paveldas Biržų mieste

2020 09 07

,,Žydų bendruomenė Biržų kunigaikštystėje įsikūrė XVI amžiaus pabaigoje, kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno valdymo metais. XVII amžiuje bendruomenė išaugo. 

XVII a. vid. ‒ XVIII a. pab. Biržai buvo Pasvalio, Saločių, Pumpėnų ir Pakruojo žydų bendruomenes jungiantis centras. 1765 metais Biržų žydų bendruomenę sudarė 1040 žydų. XIX amžiaus pabaigoje joje buvo jau 2510 asmenų ‒ 57 procentai miesto gyventojų."

Daugiau apie žydų kultūrą ir paveldą Biržų krašte rasite specialioje Biržų krašto muziejaus ,,Sėla" ir Lietuvos Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos knygelėje.

Knygelė

Biržų krašto muziejaus ,,Sėla" informacija