Naujienos

VERSLO NAUJIENOS: Sinergija verslo plėtrai Biržuose

2023 06 19

Birželio 19 d. vyko informacinis-konsultacinis renginys „Sinergija verslo plėtrai“,  kurio metu aptartos verslo stiprinimo ir plėtros galimybės Biržų rajono savivaldybėje, bendradarbiavimo stiprinimas tarp verslo atstovų, biudžetinių įstaigų bei verslo paramos organizacijų.

Pirmoji renginio dalis vyko Biržų rajono savivaldybės administracijoje. Jos metu Savivaldybės vadovams ir administracijos darbuotojams Lietuvos inovacijų centro, Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas Dr. Artūras Jakubavičius pristatė Inovacijų centrą, jo veiklas ir teikiamas paslaugas, įgyvendintus ir vykdomus projektus. Centro pagrindinis strateginis tikslias – tarptautinis Lietuvos  verslo konkurencingumo didinimas, intensyvinant naujų technologinių sprendimų ir organizacinių iniciatyvų įgyvendinimą versle.

Susitikimo metu buvo aptartos Savivaldybės administracijos galimybės dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose, iniciatyvose siekiant garsinti Biržų vardą, atkreipti potencialių investuotojų dėmesį, juos pritraukti. Tai pat kalbėta apie Savivaldybės strateginius planus, vykdomus ir planuojamus vykdyti tarptautinius projektus.

Antroji renginio dalis vyko Biržų pilies arsenalo salėje. Joje dalyvavo Biržų rajono savivaldybės meras Kęstutis Knizikevičius, vicemerė Astra Korsakienė, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius, Lietuvos inovacijų centro, Inovacijų paramos paslaugų departamento vadovas Dr. A. Jakubavičius, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų filialo Anykščiuose direktorė Sonata Veršelienė, Biržų krašto verslininkai bei prie verslo plėtros Biržų rajono savivaldybėje prisidedančių organizacijų atstovai.

Renginį pradėjęs Savivaldybės meras K. Knizikečius visiems linkėjo produktyvios ir laisvos diskusijos bei gerų rezultatų versle. Savivaldybės vicemerė A. Korsakeinė pristatė Biržų rajono savivaldybės verslo aplinkos apžvalgą. Apie vykdomą veiklą bei teikiamas paslaugas pasisakė Biržų turizmo ir verslo informacijos centro ir Biržų vietos veiklos grupės atstovai. Biržų krašto verslininkai ir juos atstovaujančių organizacijų vadovai pasidalino problemomis ir iššūkiais, su kurias dažniausiai susiduria Biržų krašto verslininkai, išsakė verslo poreikius.

Renginio metu buvo iškeltos idėjos atkurti „Verslo pusryčių“ tradiciją, kaip ir pernai surengti verslo forumą, įsteigti Verslo tarybą ir kt. bei aptarti Biržų krašto verslininkams, juos vienijančioms ir padedančios organizacijoms aktualūs klausimai.

Renginio organizatoriai: Biržų rajono savivaldybė, Biržų turizmo ir verslo informacijos centras, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos inovacijų centras.

Biržų rajono savivaldybės informacija