Naujienos

VERSLO NAUJIENOS: Biržų verslo mentorystės klubas

2023 06 02

Birželio 2 d. įvyko Biržų verslo mentorystės klubo pirmos laidos išleistuvės. Susitikimo metu verslininkai pasidalino savo pasiekimais, mentoriai davė paskutinius patarimus ir padrąsimus.
Verslo konsultantė - Jurgita Kregždaitė, organizavusi klubo veiklą, džiaugėsi pirmosios laidos pasiekimais ir planais į ateitį.
Mentorystės klubas visiems suteikė didžiausią dovaną - naują draugystę, kuri paskatino tiek asmeniškai, tiek profesinėje srityje augti.
Didžiausia padėka mentoriams, kurie neatlygintinai dalinosi savo patirtimi ir žiniomis:
Tolvyda Raudonikienė
Asta Gruode
Laura As
Audrius Gruodis
Tomas Morkūnas
Justas Kaveckas
Sigitas Jurčys
Ir džiaugiamės už Mentee, Biržų verslininkus, kurie gavo pagalbą!
Lijana Judickaitė
Edita Čepokienė
Mat Tautvydas
Mat Vaiva
Mindaugas Pikūnas
Giedrė Rybalko
Rasa Jakienė
Giedre Badauskiene
Darius Badauskas