Renginys

Tarptautinis Šiaurės Lietuvos muzikos festivalis

2022 06 14

2022 06 14 | 18:30 | Biržų pilies rūmų menė

Koncertas skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti

Kamerinėsmuzikos ansamblis „Trio Claviola“

Vytautas Giedraitis (klarnetas), Jurgis Juozapaitis (altas)

Ugnė Antanavičiūtė (fortepijonas)

Programoje: M. Bruch, J. Francaix, J. Juozapaitis

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos informacija