Renginys

,,Gataučių kaimo Mojavos"

2022 05 29

Gegužės 29 d., sekmadienį, 14 val., Gataučiuose (Malūno g. 33), gimtojoje M. Indriliūno sodyboje-muziejuje jau antrus metus organizuojamas senovinių gegužinių pamaldų vakaras – „Gataučių kaimo Mojavos“.

Programoje:

Gegužinės pamaldos, maldos ir giesmės Šv. mergelei Marijai, kurias atliks Šukionių Mojavos giedotojai, koncertuos Biržų kultūros centro modernaus folkloro ansamblis „Navija“ (vad. Rūta Kudelkienė-Misevičė). Seklyčioje veiks paroda „Močiutės maldaknygė“.

Tegul vėl skamba mūsų senolių giedotos giesmės!

Renginio organizatorius – Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešoji biblioteka.

Partneriai: Nausėdžių biblioteka, Nausėdžių kaimo bendruomenė, Biržų kultūros centras, Alfonso Smetonos šaulių 5-osios rinktinės Biržų 501 kuopa.

 

Biržų r. sav. J. Bielinio viešosios bibliotekos informacija