Renginys

Alio Balbieriaus asambliažų paroda

2021 12 03

Alio Balbieriaus asambliažų paroda „APIE TAI, KAS PRAĖJO“

Alis Balbierius gimė 1954 10 01 Šlepščiuose, Biržų rajone. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo biologiją. Jis yra Lietuvos fotomenininkų sąjungos ir Lietuvos rašytojų sąjungos narys, meno kūrėjo statusas suteiktas 2005 metais. Nuo 1990 metų, atgimimo laikotarpiu aktyviai dalyvavo žaliųjų judėjime. 1978-1981 metais – ornitologas Ventės rago ornitologijos srityje. 1982-1992 m. laikraščių Komjaunimo tiesos korespondentas, Vilties skyriaus redaktorius. 1992-1993 m. savaitraščio Litaratūra ir menas skyriaus redaktorius. 1993-1996 m. laikraščių Valstiečių laikraštis, Vilniaus tribūna, Gimtasis kraštas, Žalioji Lietuva korespondentas ir redaktorius.

Periodikoje yra paskelbęs nemažai straipsnių: gamtosaugos, kultūros temomis.
Yra pelnęs literatūrinio ar gamtosauginio pobūdžio apdovanojimą kaip “Literatūros ir meno” redakcijos premiją už  straipsnius apie  fotografiją (1995 m.). Spaudoje publikavo kelis šimtus straipsnių kultūros, ekologijos, fotografijos tematika. Surengė 30 personalinių fotografijos parodų, dalyvavo tarptautiniuose pleneruose ir grupinėse parodose. Fotomenininkas Alis Balbierius dalyvavo projekte – parodoje „Aukštaitijos dailė“ 2014 „Quadis“.

Kaip fotografas bendradarbiauja su literatūrine spauda ir įvairiomis Lietuvos leidyklomis. Menininkas šiuo metu gyvena ir kuria Biržuose. Laisvalaikiu domisi tolimųjų šalių kultūra, dažnai keliauja po Indiją.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija