Naujienos

80 metų iš gedulo į VILTĮ...

2021 05 19

80 metų iš gedulo į VILTĮ...

Birželio 14 dieną sueina 80 metų nuo dienos, kada iš sovietų okupuotos Lietuvos šiaurės kryptimi išriedėjo pirmieji ešelonai, išveždami į nežinią (daug ką ir į mirtį...) mūsų tautos šviesuomenę: valstybės tarnautojus, karininkus, kunigus, mokytojus... jų šeimas – beveik 18 000 Lietuvos gyventojų, iš kurių grįžo tik vos trečdalis. Perpildyti gyvuliniai vagonai, vežantys nekaltus Lietuvos žmones,  dar riedėjo 1945-aisiais, 1946-aisiais... iki pat 1952-ųjų rudens. Iš Lietuvos į pačias atšiauriausias didžiulės Sovietų Sąjungos sritis buvo ištremta beveik 130 000 gyventojų, bent trečdalis jų iš amžino įšalo žemės niekada nebesugrįžo.

Tremčių istorija – yra mūsų visų istorija, nes sunku rasti šeimą Lietuvoje, kurią ji būtų aplenkusi. Tik vis mažiau lieka tų, kurie gali su mumis dalintis autentiškais atsiminimais, patirtimis, išgyvenimais,bet ne vienas, kol dar galėjo, stengėsi tai perduoti savo vaikams, anūkams.

Pasitikdami šią skaudžią datą, pažadinkime atmintį – papasakokime savo tėvelių, senelių, prosenelių, dėdžių, tetų istorijas taip, kaip mes esame išgirdę, supratę, pajutę. Kviečiame dalintis savo šeimų istorijomis, kurias skelbsime Muziejaus interneto svetainėje ir Facebook paskyroje. 

 -

Istorija, kurios neprisimenu, bet neturiu teisės užmiršti... 

Kviečiame užrašyti ir siųsti pasakojimus apie savo šeimos narių išgyvenimus tremtyje / lageryje (stiliaus ir žanro ribojimų nėra, gali būti rašinys, straipsnis, esė ar net eilėraštis, būtų smagu, jei pridėtumėte ir tekstą iliustruojančių nuotraukų) į Muziejų el.p.: l.kuncyte@birzumuziejus.lt, ar paštu, adresu: Biržų krašto muziejus „Sėla“, Radvilos g. 3, LT-41175, Biržai.

-

Nuotraukoje – Konstantino Šakenio atvirlaiškis ant beržo tošies, siųstas sūnui iš rešiotų lagerio. 

Biržų krašto muziejaus „Sėla″ informacija