Naujienos

Atranka laisvoms verslo konsultanto pareigoms užimti

2022 08 05

Biržų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Biržų turizmo ir verslo informacijos centras (J. Janonio g. 2, 41148 Biržai, į. k.193319388 ) organizuoja atranką verslo konsultanto pareigoms  užimti.

                      Darbo pobūdis - teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas ketinantiems pradėti verslą,  smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams verslo steigimo, valdymo ir plėtojimo, įmonės vidaus valdymo temomis, organizuoti bei vesti mokymus, seminarus, renginius siekiant ugdyti visuomenės verslumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą Biržų rajone ir t.t.

                      Pareiginės algos koeficientas – 6,0.

                      Specialieji reikalavimai: turėti ne žemesnį kaip aukštąjį  išsilavinimą, ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį verslo konsultavimo ar verslo vadybos srityje, turėti vairuotojo pažymėjimą,mokėti bent vieną užsienio kalbąB1 lygiu, mokėti dirbti kompiuterinėmis („Microsoft Office“) programomis bei naudotis kitomis informacinėmis technologijomis, išmanyti Dokumentų rengimo bei  tvarkymo ir apskaitos taisykles, gebėti etiškai bendrauti.

                      Pretendentai privalo išmanyti LR teisės aktus, reglamentuojančius verslo konsultanto funkcijų sritis.

                      Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.   

                      Pretendentai asmeniškai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku  privalo pateikti šiuos dokumentus:

                                           1. Prašymą dalyvauti atrankoje;

                                           2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ar jo kopiją;

                                           3. Išsilavinimą, užsienio kalbos mokėjimo lygį bei darbo patirtį patvirtinančius dokumentus ar jų kopijas;

                                           4. Vairuotojo pažymėjimą ar jo kopiją;

                                           5.  Gyvenimo aprašymą, savo privalumų sąrašą.

 

                      Pretendentų  dokumentai iki rugpjūčio 21 dienos 17 val. (per 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo dienos) turi būti pateikti tiesiogiai Biržų turizmo ir verslo informacijos centrui (J. Janonio g. 2, 41148 Biržai, į. k. 193319388 ) arba el. paštu:  direktore@visitbirzai.lt

Išsamesnė informacija suteikiama telefonu +370 682 35486.