Maršruti

NO VABAĻNINKA LĪDZ BUTAUTIEM

Vabaļninka-Birži-Pabirže-Likēni-Karajimišķi- Birži
Vabalninka. Vabalninka pilsētas muzejs, Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas baznīca, Vida Jatuleviča kokgriezumu galerija.
Birži. Šaursliežu dzelzceļa komplekss Biržu Sv. Jāņa Krikstītāja baznīca, Biržu pils, Biržu Evaņģēlisko reformātu baznīca.
Astrava. Astravas arhitektūras ansamblis (Tiškeviču muižas nams), parks, tilts-aizsprosts, Lietuvā garākais (525 m) gājēju tilts pār Širvēnas ezeru.
Pabirže. Pabiržes Vissvētākās Trīsvienības baznīca, XVIII gs. beigu mācītājmuižas un baznīcas ēku komplekss, piemineklis Vītautam Dižajam un M. Valančum Pabiržē.
Likēni. Hidroģeoloģiskais piemineklis — „Smardones” avots. Užubaļu purva liegums.
Karajimišķu ainavas liegums. Liegums — ģeoloģiski ģeodinamiskais monitoringa lauks (59 kritenes). Liegumā var apskatīt daudz karsta kriteņu, un pašu lielāko Lietuvas karsta kriteni „Govs alu”.
Butauti. Butautu muiža.
Ieteicams braukt ar automašīnu.

 

IEPAZĪŠANĀS AR BIRŽIEM

Birži. Biržu pils, Biržu novada muzejs „Sėla”, Sv. Jāņa Krikstītāja baznīca, Biržu Evaņģēlisko reformātu baznīca, piemineklis kritušajiem par Lietuvas neatkarību, piemineklis dzejniekam Juļum Janonim, pasta ēka, šaursliežu dzelzceļa komplekss, Biržu aeroklubs.

Astrava. Astravas arhitektūras ansamblis (Tiškeviču muižas nams), parks, tilts-aizsprosts, Lietuvā garākais (525 m) gājēju tilts pār Širvēnas ezeru.
Karajimišķu ainavas liegums. Liegums — ģeoloģiskais ģeodinamiskais monitoringa lauks (59 kritenes). Liegumā var apskatīt daudz karsta kriteņu, un pašu lielāko Lietuvas karsta kriteni “Govs alu”.
Kirkilu ainavas liegums. Liegumā kritenes ir visur: apstrādājamos laukos, pļavās, mežos un pat pie lauku sētu ēkām. Kā nekur citur, šajā liegumā vairums kriteņu iebrukušas zem gruntsūdens līmeņa, tādēļ tās pārvērtušās sīkos ezeriņos, purvos. Ne viena vien karsta kritene sasniedz 20—30 m diametru un 8—11 m dziļumu. Kirkilu ezeri — unikāls ainavas elements, vienīgais tāds Baltijā.
Pabirže. Pabiržes Vissvētākās Trīsvienības baznīca, XVIII gs. beigu mācītājmuižas un baznīcas ēku komplekss, piemineklis Vītautam Dižajam un M. Valančum Pabiržē.
Likēni. Hidroģeoloģiskais piemineklis — „Smardones” avots.
Ieteicams braukt ar automašīnu, velosipēdu.

 

CEĻOJUMS UZ „ZEMES DZĪĻU MUZEJU”

Ekskursija sākas Biržu reģionālā parka apmeklētāju centrā. Kad apmeklēta ekspozīcija, jābrauc līdz gājēju tiltam pār Širvēnas ezeru. Kājām pār koka 0,5 km garo tiltu jādodas uz Astravas muižas parku, kura centrālais akcents ir grāfu Tiškeviču muiža. Braucot tālāk, aplūko aizsprostus un pa līkumainu ceļu gar vecām un ūdeņiem pilnām kritenēm jādodas uz Kirkilu karsta ezeriem, vēlāk tiek apmeklēti Karajimišķi, kur var redzēt varenu kriteņu lauku ar slaveno un leģendām apvīto parka „vizītkarti” — Govs alu. Ekskursijas noslēgumā jaunās izziņas ģeoloģiskās takas apmeklējums pie „Āpša alas”.

Maršruta garums — 20 km.
Ieteicams braukt ar automašīnu, velosipēdu. 

APRAKSTS                                    KARTE


IEGRŪSTOŠĀS ZEMES NOVADS”

Biržu reģionālā parka apmeklētāju centrā aplūkojama ekspozīcija, kuras tēma — „iegrūstošās zemes novads“. Pēc ekspozīcijas aplūkošanas pa ceļu gar vecām un ūdeņiem pilnām kritenēm jādodas uz Kirkiliem, kurus atrodas Kirkilu karsta ezeri, vēlāk jāapmeklē Karajimišķi, kur var apmeklēt jauno izziņas ģeoloģisko taku pie „Āpša alas” un varenu kriteņu lauku ar slaveno un leģendām apvīto parka „vizītkarti” — Govs alu. Ekskursijas noslēgums pie Smardones avota, kura nosaukums nav vis vienkārši sadomāts...

Maršruta garums — 21 km. 
Ieteicams braukt ar automašīnu, velosipēdu. 

APRAKSTS                                    KARTE

 

CEĻOSIM PA NEMUNEĻA RADVILIŠĶU

Ģeoloģiskie objekti. Dolomīta atsegumi: Tabokines atsegums, Morišķu atsegums, „Velniapilio” ala.
Arhitektūras objekti. Nemuneļa Radvilišķu Evaņģēlisko reformātu baznīca, Nemuneļa Radvilišķu Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīca.
Vēsturiskie objekti. Apašča — Mēmeles (Nemunėlis) upju sateka, pie kuras XVII gs. Radvilas uzcēla bastionu tipa nocietinājumus, XVII—XVIII gs. zviedru kapi.
Citi apskates objekti. Skolas muzejs.
Ieteicams braukt ar automašīnu.

 

BIRŽU KOKA SAKRĀLĀ ARHITEKTŪRA

Biržu novada koka baznīcas un kapelas maršrutā: Birži, Geidžūnu Eņģeļu Sargu baznīca, Deikišķu Sv. Helēnas kapela, Jasjulišķu Sv. Antona kapela, Šukoņu Sv. Mateja kapela, Ančišķu Sv. Jēkaba kapela, Lebenišķu Sv. Nikandra pareizticīgo baznīca, Lamokēļu Sv. Jura kapela, Diļu Vissvētākās  Jēzus sirds kapela, Kuprelišķu Sv. Erceņģeļa Miķeļa baznīca, Kvetku Sv. Jāņa Kristītāja baznīca, Birži.
Ieteicams braukt ar automašīnu.

 

VISTĀLĀKAIS LIETUVAS ZIEMEĻU PUNKTS

Dabas objekti. A. Jaronītes saimniecība, Likēni, Smardones avots, Karajimišķu ainavas liegums, Kirkilu ainavas liegums,  pastaigu taka Užubaļu purva liegumā, atsegums „Velniapilio” ala,  Mēmeles (Nemunėlis) — Apaščas upju sateka, Morišķu atsegums, Tabokines atsegums, Vistālākais Lietuvas ziemeļu punkts, Sandarišķu ozols, Jodžoņu akmeņu lauks.
Baznīcas.  Vissvētākās Trīsvienības Pabiržes draudzes baznīca, Germanišķu Sv. Krusta Slavināšanas baznīca, Nemuneļa Radvilišķu Evaņģēlisko reformātu baznīca,  Nemuneļa Radvilišķu Vissvētākās Jaunavas Marijas baznīca.
Muzeji. Kirkilu ciema muzejs, Sigutes Kjaulēnienes leļļu muzejs, Parovejas ciema muzejs.
Vēsturiskas vietas.  Bijusī Daudžgirju muiža,  Butautu muiža, Didžiosios Panemunes bijusī muiža, manteļskursteņi (lietuviski kaminai — virenės),  bijusī Paņemunes muiža, bijusī Skrebišķu muiža.
Brīvais laiks Ūdens tūrisms Mēmeles upē, atpūta dabā, lauku tūrisma saimniecībās.
Ieteicams braukt ar automašīnu.

 

Atpakaļ