Dabas objekti

A. JARONĪTES SAIMNIECĪBA

Aiz zemes gabala robežām bijusi neauglīga zeme. A. Jaronīte prata to pārveidot un pārvērst par iekultivētu atpūtas vietu. Pati ar lāpstu izraka vairākus dīķus, kuri piepildījās ar tīru ūdeni. Dīķu krastus nostiprināja ar izrautajiem kārkliem. Dīķos zied dažādu krāsu ūdensrozes. Šeit izveidojušies arī mazi grāvīši, kas atgādina upītes. Ir izveidoti tiltiņi. A. Jaronītes saimniecībā daudz dažādu puķu, dekoratīvo krūmu.

Adrese: Biržu rajons, Pabiržē, Likēnu g. 17.

 

 

KARSTA KRITENE „GOVS ALA”


Pazīstamākais un labāk izpētītais republikāniskas nozīmes ģeoloģiskais piemineklis Ziemeļlietuvā. Par pieminekli pasludināta 1964. gadā. Uz kritenes malas stāv koka stabs ar iegrieztiem uzrakstiem „Karvės ola”, „Gamtos paminklas”. „Govs ala” ir gandrīz apaļa piltuvveida karsta kritene. Speleologi uzskata, ka tai ir apmēram 200 gadi. Kritenes diametrs ir 10—12 metri, dziļums — apmēram 12,6 m. Bedres dibenā ir vaļējs caurums.

Adrese: Karajimiškio ciemats

 

 

 

KIRKILU KARSTA EZERI

Ļoti daudz kriteņu iegruvušas dziļāk par gruntsūdens līmeni, tādēļ tās pārvērtušās par ezeriņiem, kriteņu blīvums ir 200 gab./uz km2. Gar ezeriem ved pastaigu taka — tā ir lieliska iespēja vērot šīs unikālās ūdenstilpes tuvumā. Tā ir unikāla parādība Eiropā, jo ezeros sastopamas zaļo un purpura sērbaktēriju kolonijas, kuras vēl sastopamas tikai Itālijā. Pie ezeriem izveidota pastaigu taka.

Adrese: Kirkilu ciemats

 

 „VELNIAPILIO OLA”, DOLOMĪTA ATSEGUMS

Velņapiļa ala ir dolomīta atsegums, kura apakšējā daļa ir aptuveni 3 m virs Mēmeles (Nemunėlis) upes ūdens virsmas un apmēram 6 m attālumā no Mēmeles upes straumes. Atsegumam ir republikas nozīmes ģeoloģiskā dabas pieminekļa statuss, kurš pirmo reizi piešķirts 1964. gadā. Tas ir labā stāvoklī, dabīgs.

Adrese: Nemuneļa Radvilišķi, Biržu raj.

 

 

MĒMELES — APAŠČAS SATEKA

Ainaviskajā ielejā var papriecāties par skaisto Mēmeles un Apaščas upju satekas skatu.

Adrese: Nemuneļa Radvilišķu seņūnija, Biržu raj.

 

 

MORIŠĶU ATSEGUMS

Atsegums ir dabīgs, izveidojies kā Mēmeles upes ilgstošas krastu erozijas rezultāts. Iespaidīgā un stāvā posma garums gar Mēmeles upi sasniedz 80 m, atseguma augstums — 7,5 m. Pie Mēmeles upes ūdens dominē zilgana merģeļa un māla slāņi, kuru virspusē atrodami sīki gliemežvāki. Tas ir atmiņā paliekošs un ļoti ainavisks krasta posms Mēmeles ielejā.

Adrese:  Nemuneļa Radvilišķu seņūnija, Morišķu ciems, Biržu raj.

 

TABOKINES ATSEGUMS

Tabokines atsegumā devona iežu vertikālās sienas ir divos līmeņos un nav vienlaidus. Augšējā krauja ievērojama ar to, ka tās siena sasniedz 3—4 m augstumu un sastāv no lieliem saplaisājuša dolomīta slāņiem, kuros ietiekušās uz kraujas augošo bērzu un citu koku izturīgās saknes.

Adrese: Nemuneļa Radvilišķu seņūnija, Tabokines c., Biržu r.

 

VISTĀLĀKAIS LIETUVAS ZIEMEĻU PUNKTS

No Asparišķu ciema līdz Lietuvas vistālākajam ziemeļu punktam kājām vēl jānoiet apmēram trīs kilometri.

Adrese: Nemunēļa Radvilišķu seņūnija Asparišķu ciems, Biržu raj.

 

KARSTA KRITENES „ĀPŠA ALA” TERITORIJAS ĢEOLOĢISKĀ IZZIŅAS TAKA

Taka ierīkota Karajimišķu ainavas liegumā, Mantagailišķu Gojeļa mežā.
Gājēju taka ierīkota 2,5 ha lielā teritorijā, tā ir ar blīvētu grunts segumu. Kopējais garums 700 m.
Taka sākas pie „Ģeologu” kritenes, tālāk taka ved gar „Lapsas alu”, bet no Gojeļa dienvidrietumu malas — uz kriteņu teritoriju, kurā atrodas „Āpša ala” un citas, vēl lielākas un dziļākas kritenes. 

Adrese: Karajimiškio ciemats

 

 

„UŽUŠIĻU” IZZIŅAS TAKA

Atpūtas vieta un izziņas taka ierīkota Užušiļu mežā, Biržu mežniecības 74.,75. kv., 22. nogabalā.
Izziņas takas garums — 0,6 km.
Staigājot pa izziņas taku, iepazīsieties ar meža augiem, uzzināsiet par dažādām interesantām lietām dabā. Atpūtas vieta un taka piemērota atpūtai cilvēkiem ar invaliditāti.


Koordinātes LKS 94 sistēmā:   546702 / 6237264.
http://www.bmu.lt/poilsines/uzusiliai.html 

Adrese: Užušiļu mežā, Biržu mežniecības 74.,75. kv., 22. nogabalā.

 

JODŽOŅU AKMEŅU LAUKS 

No Parovējas ciema nobraucot apmēram 1,5 km, ieraudzīsiet Jodžoņu akmeņu lauku — starp izretinātiem krūmājiem atrodas ciņaina, vietām mitra pļava. Visi ciņi tajā ir zemes virspusē izcēlušies masīvi akmeņi.

 Adrese: Parovējas seņūnija, Jodžoņu ciems, Biržu raj.

 

 

Atpakaļ