Naujienos

PARTIZANŲ KAUTYNIŲ IR ŽŪTIES VIETA KUČGALIO K. PASKELBTA NACIONALINĖS REIKŠMĖS PAMINKLU

  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo paveldo vertinimo taryba suteikė apsaugą  Lietuvos partizanų kautynių žūties vietai (unikalus kodas 42428) Kučgalio k. Biržų r. savivaldybė. Šiam paminklui nustatytos vertingosios savybės, apibrėžtos teritorijos ribos bei nustatytas nacionalinis reikšmingumo lygmuo.

       1945 m. vasario 9 d. Kučgalio kaime prie Balčiūnų sodybos esančiame bunkeryje, kaudamiesi su NKVD vidaus kariuomenės 261-ojo šaulių pulko kareiviais, žuvo Papiliečių būrio Jono Petronio grupės 8 partizanai: 35 metų Jonas Balčiūnas, 27 metų Petras Balčiūnas, 22 metų Kazys Zabarauskas, 29 metų Antanas Zabarauskas, 21 metų Jonas Binkis, 29 metų Povilas Medalinskas, 22 metų Albinas Vitartas, 26 metų Edvardas Dūda. Apsupti partizanai atsisakė pasiduoti, tad NKVD kareiviai jų bunkerį susprogdino. Kautynių metu Papilio naikintojų bataliono vado Samuilovo pavaduotojo B. Gaidamavičiaus įsakymu buvo padegtos Balčiūnų, Zabarauskų, Vitartų ir kitų kaimo gyventojų sodybos. Prie miško su rogėmis buvo atvaryti kaimo gyventojai. Sudraskyti granatų partizanų palaikai buvo sumesti į roges, kiti pririšti prie jų ir atvilkti į Kučgalio kaimą. Žuvusiųjų artimieji turėjo eiti paskui roges. Pavakary kaimo gyventojai iš lentų sukalė dėžes ir visus žuvusiuosius palaidojo Kučgalio kapinėse. (Partizanų kapų Kučgalio kapinėse kultūros vertybių registro unikalūs kodai (toliau u. k.): Lietuvos partizanų Povilo Medelinsko, Jono ir Petro Balčiūnų kapai, u. k. 32518; Lietuvos partizano Albino Vitarto kapas, u. k. 32515; Lietuvos partizano Edvardo Dūdos kapas, u. k. 32513; Lietuvos partizanų Antano ir Kazio Zabarauskų kapas, u. k. 32548; Lietuvos partizano Jono Binkio kapas, u. k. 32517).

        Partizanų artimųjų, giminių, Kučgalio kaimo bendruomenės ir Biržų rajono savivaldybės Papilio seniūnijos rūpesčiu žuvusiems partizanams 2013 m. pastatytas paminklinis akmuo su žuvusių už Lietuvos laisvę partizanų pavardėmis.

 

Biržų rajono savivaldybės informacija

Atgal