MUZIEJAUS ,,SĖLA" EDUKACINĖS PROGRAMOS

 

EDUKACINĖS PROGRAMOS Biržų krašto muziejuje „Sėla“

Radvilos g. 3, Biržai. 
Tel.: (+370~ 450)33390, 31883
El. p.: sela@birzumuziejus.lt,
www.birzumuziejus.lt  

Biržų istorija mažiesiems

Pamokėlė skirta ikimokyklinukams ir pradinių klasių moksleiviams.

 Mažieji galės leistis į virtualią kelionę ir iš paukščio skrydžio apžvelgti Biržus, stabtelėdami ties įdomiais istorijos objektais- Biržų pilimi, Širvėnos ežeru, „užeiti“ į muziejų „Sėla“ ir susipažinti su įdomiausiais eksponatais.

Krašto istorijos pamokas vėliau galėsite tęsti savarankiškai, nes kiekvienas vaikas gaus po užduočių knygelę- galės spalvinti, spręsti kryžiažodžius ar rasti kelią painiuose labirintuose.

Kviečiame mažuosius į Muziejų, arba Jūs galite pasikviesti Muziejų į savo ugdymo įstaigą, nes darbuotojos turi galimybę su šia pamokėle atvykti pas Jus į svečius.

Kaina asmeniui 1 € Jei grupėje iki 10 žmonių- 10 €  visai grupei.

 

http://www.birzumuziejus.lt/lt/birzu-istorija-maziesiems

Knygos grafika/

Pamoka skirta 5 – 10 kl. mokiniams.

Viską, ką sukūrė žmogus, užrašė į knygas. Knygos mums pasakoja įvairiausias istorijas, tačiau labai retai jos pasakoja pačios apie save...

Šios pamokos metu mokiniai susipažins su knygos istorija, pamatys muziejuje eksponuojamus seniausius leidinius, sužinos apie seniausias knygos puošimo tradicijas, pagrindines knygos grafikos sudedamąsias dalis – iliustraciją, monogramą, ekslibrisą, inicialą.

Praktinėje pamokos dalyje patys kurs savo inicialą,o jį išsiraižę linoleume, atsispaus spaustuviniais dažais. 

Kaina asmeniui 1,50 €  

Jei grupėje iki 10 žmonių- 15 € visai grupei.

Sudėliok koklį

Pamoka skirta 3-9 klasių moksleiviams.

 

 Jos metu vaikai sužinos, kaip žmonės šildydavo patalpas prieš 300 metų, iš ko statydavo krosnis, susipažins su koklių ornamentika.

 Pamokos metu moksleiviai atliks praktinę užduoti – surinks dėlionę, koklį, su Liudvikos Karolinos herbiniu ereliu.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/sudeliok-kokli

Seni daiktai prabyla

Edukacinė pamokėlė skirta visoms amžiaus grupėms.

Moksleiviai supažindinami su senovine apranga, apavu, senaisiais namų apyvokos daiktais. Pamokėles metu siekiama, kad moksleiviai ne tik matytų, liestų eksponatą, bet ir žinotų, kaip su juo dirbama.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 €(visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) -1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/seni-daiktai-prabyla

Senoji popieriaus gamyba

Pamoka skirta 3 – 5 ir 6 – 12 klasių moksleiviams.

Jei norite sužinoti, kaip jis atsirado ir kaip buvo gaminamas, siūlome atvykti į mūsų pamoką ir praskleisti šydą, dengiantį senosios popieriaus gamybos paslaptį. Kiekvienas trumpam tapsite amatininku ir susipažinsite su popieriaus gamybos subtilumais bei istorija.

Pamokėlės pabaigoje turėsite pačių pasigamintą popieriaus lapą.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/senoji-popieriaus-gamyba

Slaptoji mokykla 

Pamoka įvairaus amžiaus mokiniams.

Pamatysite, ką ir kokiais įrankiais žmonės dirbo, kaip atrodė daraktorė, iš ko skaitė ir kaip rašė to meto mokiniai. Patirsite, ką reiškia klūpėti ant žirnių ir dar daug ką...

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/slaptoji-mokykla

Nusikalk monetą pats

Pamoka 1-5 ir 6-12 klasių mokiniams.

Susipažinsite su monetų istorija, seniausiais lietuviškais pinigais, muziejaus ekspozicijoje esančiomis monetomis, jas tyrinėsite. Smagiausia pamokos dalis – patiems nusikalti vieną iš jubiliejinių Biržų miesto monetų.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/nusikalk-moneta-pats

Nuo lino iki apdaro

Pamoka skirta 1 – 6 klasių moksleiviams.

Jos metu susipažinsite su linininkystės atsiradimo ir vystymosi istorija, akcentuojama lino reikšmė lietuvių gyvenime. Apžiūrėsite linų apdirbimui skirtus darbo įrankius.

Kartu žiūrėsime videofilmą apie linininkystę.

Išklausę kursą, moksleiviai gauna pažymas.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 €  (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/nuo-lino-iki-apdaro

Molinukas

Skirta įvairaus amžiaus moksleiviams ir suaugusiesiems.

Susipažinę su keramikai naudojamais darbo įrankiais, patys minkysite, formuosite ir nusilipdysite suvenyrą su Biržų pilies atvaizdu ir kunigaikščių Radvilų simbolika.
Pagaminti suvenyrai bus išdegti ir grąžinti.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 15 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1,50 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/molinukas

Biržai Šiaurės karo sūkuryje

Pamoka 9 - 12 klasių moksleiviams.

Moksleiviai, pasidalinę į tris „Vėliavas“, naudodami technines priemones, literatūrą, tyrinėdami muziejaus eksponatus renka informaciją apie Biržų kunigaikštystę ir jos valdytojus - kunigaikščius Radvilas, Abiejų Tautų Respublikos elitinę kariuomenės rūšį - husarus, Šiaurės karo padarinius Biržų piliai ir miestui.

Kiekviena „Vėliava“ pristato savo darbo rezultatus kitiems moksleiviams. Pamokos trukmė - 1,5 val. Pabaigoje laukia staigmena.

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/birzai-siaures-karo-sukuryje

Susitikim prie žibalinės lempos

Edukacinė pamokėlė skirta 1-5 kl. Mokiniams.

Pamokos metu susipažinsite su   apšvietimo priemonėmis, ilgus metus tarnavusiomis biržiečių namuose ir naudototomis dar iki elektros atsiradimo. Pamatysit, kaip atrodė balanos, žvakės, spingsulės, žibalinės, karbitinės lempos.

O ir įspūdingą šviestuvą savo namams pasigaminsite...

Kainos:
grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

http://www.birzumuziejus.lt/lt/susitikim-prie-zibalines-lempos

Žaldoko alus

Programa užsakoma tik suaugusiųjų grupėms.

Jaunavedžiams, jų palydai, svečiams siūlomas ir specialus  programos variantas, apipintas vestuvių apeigomis, papročiais.

Susipažinsite su senosios aludarystės reikmenimis, naminio alaus gamybos technologija ir aukštaičių vaišingumą menančiomis tradicijomis. Susėdę už balta staltiese padengto stalo paragausite biržietiškų vaišių. Kartu su folkloro ansambliu, propaguojančiu archajinį krašto etnomuzikavimo savitumą ir vaišių dainas, galėsite skudučiuoti, pūsti ragus, padainuoti ir pašokti.

Programos trukmė – 50 min.

Dalyvavimas programoje „Žaldoko alus“ kiekvienam dalyviui – 6 €

Jei grupėje nuo11 iki 15 suaugusiųjų – 90 € visai grupei. 
Jei grupėje ne daugiau kaip 10 suaugusiųjų asmenų - 60 € 

Programos trukmė – 90 min.

Dalyvavimas programoje „Žaldoko alus“ kiekvienam dalyviui – 8,70 €

Jei grupėje nuo 11 iki 15 suaugusiųjų – 135 € visai grupei.
Jei grupėje ne daugiau kaip 10 suaugusiųjų asmenų - 75 € 
kiekvienam dalyviui - 9 €. 

http://www.birzumuziejus.lt/lt/zaldoko-alus

Moters virsmas

Pamoka skirta 8 - 12 klasių mokiniams ir suaugusiems.

Dalyviai supažindinami su nuotakos pasiruošimu - vienai svarbiausių švenčių - vestuvėms. Sužinosite, kaip buvo ruošiamas nuotakos kraitis, kokie buvo grožio kriterijai, kokia pirmaryčio lovos simbolių prasmė, kas atspindėjo nuotakos turtingumą ir darbštumą ir kitus svarbiausius vestuvių akcentus. Vienas gražiausių programos momentų - nuotakos nuometavimas, palydėtas graudžių vestuvinių dainų. Praktinės užduotys mokiniams parenkamos suderinus
su mokytoju, atsižvelgiant į amžiaus grupę, jų skaitytus literatūros
kūrinius, mokytojo keliamus pamokos tikslus.

Kainos: 

grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

Tvirtovės arsenalas

Programa skirta vyresniųjų klasių moksleiviams ir suaugusiems.

Lankytojai eksponatų pagalba bus supažindinami su Biržų tvirtovės arsenalo funkcijomis, XVI - XVII a. arsenale saugotais ginklais ir pabūklais. Taip pat yra galimybė virtualiai išbandyti matytus ginklus ir pabūklus, jais šaudant nuo Biržų tvirtovės įtvirtinimų, puolant virtualiam priešui. Programą galima pritaikyti ir jaunesnio amžiaus grupei.

Kainos:

grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

Tvirtovės šturmas Šiaurės karo metu

Programa skirta vaikams ir suaugusiems.

Dalyviai bus tarsi perkelti į 1704 m. Biržų pilies šturmo erdvę, galės stebėti vizualizuotą šturmo eigą. Susipažinę su teoriniais bastioninių pilių gynimo principais, lankytojai turės atlikti praktines užduotis: įvardinti kapituliacijos priežastis, tvirtovės silpnasias ir stipriasias puses, sukurti tvirtovės apgynimo strategiją.

Kainos:

grupei (iki 10 asmenų) - 10 € (visai grupei)

grupei (nuo 10 asmenų) - 1 € (vienam asmeniui)

„Dingusio miesto paslaptys“

Programa skirta skirta moksleiviams Į naują pamoką atėję moksleiviai sužinos, kas yra archeologas ir ką jis veikia, ar seniai Biržų krašte gyvena žmonės, kaip atrodė Biržų miestas prieš 400 metų ir kur jis dingo, kiek pilių buvo mūsų mieste ir dar daug ką... Pamoka „Dingusio miesto paslaptys“ skirta 5 -7 klasių moksleiviams, norintiems geriau pažinti Biržų krašto istoriją. 

 

http://www.birzumuziejus.lt/lt/dingusio-miesto-paslaptys

 

 

 

Atgal