Maršrutai

Nuo Vabalninko iki Butautų

Vabalninkas-Biržai-Pabiržė-Likėnai-Karajimiškis- Biržai
Vabalninkas
. Vabalninko miesto muziejus, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, Vido Jatulevičiaus drožinių galerija.

Biržai. Siaurojo geležinkelio kompleksasBiržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Biržų pilis, Biržų evangelikų reformatų bažnyčia.
Astravas. Astravo architektūrinis ansamblis (Tiškevičių rūmai), parkas, tiltas- užtvanka, ilgiausias Lietuvoje (525m) pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą.
Pabiržė. Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia, XVIII a. pabaigos klebonijos ir bažnyčios pastatų kompleksas,  paminklai Vytautui Didžiajam ir M. Valančiui Pabiržėje.
Likėnai. Hidrogeologinis paminklas- „Smardonės" šaltinis.
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis. Draustinis – geologinis inžinerinis - geodinaminis monitoringo laukas (59 įgriuvos). Draustinyje galima pamatyti daugybę karstinių įgriuvų, bei pačią didžiausią karstinę įgriuvą Lietuvoje “Karvės ola”.
Butautai. Butautų dvaras.
Siūloma keliauti automobiliu.

 

Pažintis su Biržais

Biržai. Biržų pilis, Biržų krašto muziejus “Sėla“, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Biržų evangelikų reformatų bažnyčia, paminklas žuvusiems už Lietuvos nepriklausomybę, paminklas poetui Juliui Janoniui, pašto pastatas, siaurojo geležinkelio kompleksas, Biržų aeroklubas.

Astravas. Astravo architektūrinis ansamblis (Tiškevičių rūmai), parkas, tiltas- užtvanka, ilgiausias Lietuvoje (525m) pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą.
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis. Draustinis – geologinis inžinerinis - geodinaminis monitoringo laukas (59 įgriuvos). Draustinyje galima pamatyti daugybę karstinių įgriuvų, bei pačią didžiausią karstinę įgriuvą Lietuvoje “Karvės ola”.
Kirkilų kraštovaizdžio draustinis. Draustinyjeįgriuvos pasklidusios visur: ariamuose laukuose, pievose, miškuose ar net prie sodybų pastatų. Kaip niekur kitur, šiame draustinyje dauguma įgriuvų įsmukę žemiau gruntinio vandens lygio, todėl jos virtusios smulkiais ežerėliais, pelkėmis. Ne viena karstinė įgriuva siekia 20-30 m skersmenį ir 8-11 m gylį. Kirkilų ežerynas – unikalus kraštovaizdžio elementas, vienintelis Pabaltijyje.
Pabiržė. Pabiržės Švč. Trejybės bažnyčia, XVIII a. pabaigos klebonijos ir bažnyčios pastatų kompleksas,  paminklai Vytautui Didžiajam ir M. Valančiui Pabiržėje.
Likėnai. Hidrogeologinis paminklas- „Smardonės" šaltinis.
Siūloma keliauti automobiliu, dviračiu.

 

Kelionė „Į žemės gelmių muziejų“

Ekskursija prasideda Biržų regioninio parko Lankytojų centre. Aplankius ekspoziciją važiuojama iki pėsčiųjų tilto per Širvėnos ežerą. Pėsčiomis mediniu 0,5 km ilgio tiltu keliaujama į Astravo dvaro parką, kurio centrinis akcentas yra grafų Tiškevičių rūmai. Važiuojant apžiūrimos užtvankos ir vingiuojančiu keliu tarp senų vandeningų įgriuvų vykstama prie Kirkilų karstinių ežerėlių, vėliau aplankomas Karajimiškis, kur galima pamatyti įspūdingą smegduobyną su garsiąją legendomis apipinta parko „vizitine kortele“ - Karvės ola. Ekskursija baigiama aplankant naująjį “Barsuko olos” pažintinį-geologinį taką.

Maršruto atstumas – 20 km.
Siūloma keliauti automobiliu, dviračiu. 

APRAŠYMAS                                 


"PRASMENGANČIOS ŽEMĖS KRAŠTAS"

Biržų regioninio parko Lankytojų centre pristatoma ekspozicija, kurios tema – „Prasmengančios žemės kraštas“. Apžiūrėjus ekspoziciją keliu tarp senų vandeningų įgriuvų važiuojama į Kirkilus, kuriuose tyvuliuoja Kirkilų karstiniai ežerėliai, vėliau aplankomas Karajimiškis, kur aplankomas naujasis “Barsuko olos” pažintinis-geologinis takas bei įspūdingas smegduobynas su garsiąją legendomis apipinta parko „vizitine kortele“ - Karvės ola. Ekskursija baigiama aplankant Smardonės šaltinį, kurio pavadinimas ne šiaip sugalvotas.

Maršruto atstumas – 21 km. 
Siūloma keliauti automobiliu, dviračiu. 

APRAŠYMAS                                

 

Pakeliaukime po Nemunėlio Radviliškį

Geologiniai objektai. Dolomitinės atodangos : Tabokinės atodanga, Muoriškių atodanga, “Velniapilio ola”.
Architektūriniai objektai. Nemunėlio Radviliškio evangelikų reformatų bažnyčia, Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
Istoriniai objektai. Apaščios – Nemunėlio upių santaka, prie kurios XVII a. Radvilų buvo pastatyti bastioninio tipo gynybiniai įtvirtinimai, XVII-XVIII a. švedų kapavietės.
Kiti lankomi objektai. Mokyklos muziejus.
Siūloma keliauti automobiliu.

 

Biržų medinė sakralinė architektūra

Biržų krašto medinės bažnyčios ir koplyčios maršrutu: Biržai, Geidžiūnų Angelų sargų bažnyčia, Deikiškių šv.Elenos koplyčia, Jasiuliškių šv. Antano koplyčia, Šukionių šv. Mato koplyčia, Ančiškių šv. Jokūbo koplyčia, Lebeniškių šv.Nikandro cerkvė, Lamokėlių šv. Jurgio koplyčia, Dilių Švč. Jėzaus širdies koplyčia, Kupreliškio šv.Mykolo. arkangelo bažnyčia, Kvetkų Šv.Jono Krikštytojo bažnyčia, Biržai.

Siūloma keliauti automobiliu.

 

ŠIAURIAUSIAS LIETUVOS TAŠKAS

Gamtos objektai. A. Jaronytės sodyba, Likėnai, Smardonės šaltinis, karajimiškio kraštovaizdžio draustinis, Kirkilų kraštovaizdžio draustinis,  pasivaikščiojimo takas Užubalių telmologiniame draustinyje, atodanga „Velniapilio ola“,  Nemunėlio – Apaščios upių santaka, Muoriškių atodanga, Tabokinės atodanga,  Šiauriausias Lietuvos taškas, Sandariškių ąžuolas, Juodžionių riedulynas.

Bažnyčios.  Švč. Trejybės Pabiržės parapijos bažnyčia, Germaniškio Šv. Kryžiaus išaukštinimo bažnyčia, Nemunėlio Radviliškio Evangelikų reformatų bažnyčia,  Nemunėlio Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
Muziejai. Kirkilų kaimo bendruomenės muziejus, Sigutės Kiaulėnienės lėlių muziejus, Parovėjos kaimo bendruomenės muziejus.
Istorinės vietos.  Daudžgirių buvęs dvaras,  Butautų dvaro sodyba, Didžiosios panemunės buvusi dvaro sodyba, kaminai – virenės,  Panemunės buvusi dvaro sodyba,  Skrebiškio buvęs dvaras.
Laisvalaikis. Vandens turizmas Nemunėlio upe, poilsis gamtoje, kaimo turizmo sodybose.
Siūloma keliauti automobiliu.

 BIRŽAI - LIKĖNAI - BUTAUTAI - KIRKILAI - BIRŽAI 

Gamtos objektai. Karajimiškio karstinės įgriuvos. ,,Geologų duobė", ,,Lapės ola". Barsuko olos geologinis pažintinis takas, ,,Karvės ola", A. Jaronytės sodyba, Likėnai, Smardonės šaltinis,Likėnų mineralinio vandens biuvetė, pasivaikščiojimo takas Užubalių telmologiniame draustinyje, pasivaikščiojimo takas Kirkilų kraštovaizdžio draustinyje prie Kirkilų karstinių ežerėlių. 
Muziejai. S. Kiaulėnienės lėlių muziejus. 
Istorinės vietos. Mantagailiškio dvaro sodyba, Butautų dvaro sodyba, Tiltas - užtvanka, Astravo dvaro sodyba, Pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą. 
Bažnyčios. Švč. Trejybės Pabiržės parapijos bažnyčia. 
Laisvalaikis, maitinimas ir nakvynė. Rinkuškių tradicinių amatų centras,  J. Milišiūno avininkystės ūkis, D. Linkevičiaus ekologinis ūkis ir kaimo turizmo sodyba su elnynu, poilsiavietė prie ,,Karvės olos", poilsiavietė prie Kirkilų karstinių ežerėlių, stovyklavietė Kirkilų kaime, poilsiavietė prie Širvėnos ežero, Jaunimo parkas, vandens turizmas, automobilių nuoma, dviračių ir palapinių nuoma. 

 

 BIRŽAI - N. RADVILIŠKIS - DRĄSEIKIAI - BIRŽAI 

Gamtos objektai. Juodžionių reidulynas, Sandariškių ąžuolas, Šiauriausias Lietuvos kraštas, Tabokinės atodanga, Muoriškių atodanga, Nemunėlio-Apaščios upių santaka, atodanga ,,Velniapilio ola", Užušilių pažintinis takas. 
Muziejai. Parovėjos kaimo bendruomenės muziejuS. 
Bažnyčios. N. Radviliškio Evangelikų reformatų bažnyčia, N. Radviliškio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia.
Istorinės vietos. Kaminas - virenė, Panemunės dvaro sodyba, Kalvonų namas, 1863 m. sukilimo įamžinimo vieta, tiltas - užtvanka, Astravo dvaro sodyba, Pėsčiųjų tiltas per Širvėnos ežerą. 
Laisvalaikis, maitinimas ir nakvynė. A. Podėnienės kaimo turizmo sodyba, poilsiavietė ,,Lujėnai", Misevičių ūkis, kaimo turizmo sodyba, kaimo turizmo sodyba ,,Pas Vaidotą", vandens turizmas, vandens turizmas, poilsiavietė ,,Pagojai", V. Undzėno sodyba,, Žirgynas, poilsiavietė prie Širvėnos ežero, Jaunimo parkas. 

 

 

Atgal