Karstinės įgriuvos

KARSTINĖS ĮGRIŪVOS

Biržų krašte „neprieteliui“ pasakyti žodžiai „Kad tu prasmegtum...“ gali išsipildyti tiesiogine prasme... Požeminiam vandeniui gelmėse išplovus tirpius gipso, klinčių, dolomito, kreidos ar druskos klodus, įgriūva žemė – susidaro karstinės įgriuvos, vadinamos smegduobėmis. Jų rajone jau skaičiuojama apie 9000 ir jų nuolat daugėja. 

 

Karajimiškio kraštovaizdžio draustinis yra apie 3 km nuo Biržų į vakarus. Draustinio laukuose karstinių įgriuvų tankumas didžiausias (virš 200 vnt./ kvad. km.). Čia pati žymiausia ir didžiausia smegduobė – „Karvės ola“. „Karvės ola“ yra beveik apskrita, piltuviška karstinė smegduobė. Speleologai mano, kad jai – apie 200 metų. Jos skersmuo 10-12 metrų, gylis – apie 12,6 m. Duobės dugne yra atvira kiaurymė. 9 m gylio karstinės įgriuvos dugne yra 5 atšakos (Šlapioji ola, Siauroji landa, Šikšnosparnių landa, Rupūžės ola) ir 1,5 m gylio požeminis ežeriukas. „Karvės ola“ dar aktyviai vystosi. Jos parametrai, urvų ilgis, smegduobės forma, kitos tuštumos keičiasi. Sakoma, kad kažkada šioje vietoje prasmego karvė – prie uolos liko tik grandinės galas.
Karajimiškio kraštovaizdžio draustinyje, galima rasti ir daugiau žymių įgriūvų, tai – „Geologų“, „Lapės olą“, „Ievos“, „Velykų“ įgriuvas. Kraštovaizdžio draustinyje yra  įrengtas smegduobės "Barsuko ola" pažintinis geologinis pėsčiųjų takas.

 

 

Kirkilų kraštovaizdžio draustinis (1137 ha) yra aktyvaus paviršinio karsto plotas. Čia galima pamatyti – Kirkilų ežeryną (8km į šiaurės vakarus nuo Biržų). Labai daug įgriuvų yra įsmukusios žemiau gruntinio vandens lygio ir dėl to virtusios ežerėliais. Ežeryną sudaro daugiau kaip 30 susijungusių ežerėlių, užimančių daugiau kaip 4ha plotą. Pats šiauriausias - Lydžio duobė - atsivėręs 1915 m., yra tik apie 50 m. ilgio, tačiau vietomis siekia 11 m. gylį.
Šie karstiniai ežerėliai ypatingi ir patrauklūs savo vingiuotais krantais, vaizdingais pusiasaliais, sąsmaukomis, įlankėlėmis ir salomis. Kirkilų ežerynas - unikalus kraštovaizdžio elementas, vienintelis Pabaltyje.
Ežere aptinkama ir didelių upių bei ežerų žuvų, pavyzdžiui meknių. Manoma, kad į čia jos požeminiais kanalais atplaukia iš upių. 

 Biržų regionis parkas 

Atgal