Karjeros galimybės

Ieškoma Biržų tic turizmo specialisto . Sezono metu nuo gegužės 1 d. iki spalio 1 d.  darbas savaitgaliais (slenkančiu grafiku. Darbo savaitė 40 val. ). Terminuota darbo sutartis 1 - 2 m. 

 

          Biržų turizmo informacijos centras skelbia atranką specialistui. Pareigybė reikalinga  darbui su turistais (lietuvių k., užsienio k.).Ekskursijų organizavimas Lietuvoje ir užsienyje.

Specialūs reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turizmo, kultūros, rinkodaros arba vadybos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais,turizmo įstatymu, turizmo informacijos centrų veikla, kitais teisės aktais;

4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

8. turėti gido pažymėjimą.

9. turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje iki kovo 1 d. atsiunčia cv el. paštu: direktore@visitbirzai.lt

 

Pokalbis: 2020 m. kovo 9 d. 15 val. Biržų turizmo informacijos centre.

Pareiginės algos bazinis dydis  4,5 -5,00.

 

Išsamesnė informacija: Biržų turizmo informacijos centre tel. +370 450 35205, mob. +370 682 35486, el. paštas: dirktore@visitbirzai.lt

Atgal