Karjeros galimybės

Ieškoma Biržų tic turizmo specialsito

 

          Biržų turizmo informacijos centras skelbia atranką specialistui. Pareigybė reikalinga  rinkodarai, ekskursijų vedimui (lietuvių k., užsienio k.).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turizmo, kultūros, rinkodaros arba vadybos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais,turizmo įstatymu, turizmo informacijos centrų veikla, kitais teisės aktais;

4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

9. trurėti gido pažymėjimą.

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje, nuo sausio 15 iki sausio 28 d. turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.

2. Gyvenimo aprašymą.

3. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

4. Gido pažymėjimą.

5. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).

Pokalbis: 2019 m. sausio 30 d. 15 val. Biržų turizmo informacijos centre.

Pareiginės algos bazinis dydis nuo 3,9 iki 4,5.

Privalumai:

1. Kalbėjimas dviem užsienio kalbomis.

2. Nuosavas automobilis.

Išsamesnė informacija: Biržų turizmo informacijos centre tel. +370 450 35205, mob. +370 682 35486, el. paštas: dirktore@visitbirzai.lt

Atgal