Karjeros galimybės

Ieškoma Biržų tic turizmo specialisto 0,5 etato. Darbas savaitgaliais. Terminuota darbo sutartis iki spalio 1 d.

 

          Biržų turizmo informacijos centras skelbia atranką specialistui. Pareigybė reikalinga  darbui su turistais (lietuvių k., užsienio k.).

Specialūs reikalavimai:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turizmo, kultūros, rinkodaros arba vadybos srityje;

3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos įsakymais,turizmo įstatymu, turizmo informacijos centrų veikla, kitais teisės aktais;

4. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu arba lygiavertėmis programomis;

5. išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, teisės aktų rengimo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;

7. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas. 

8. turėti vairuotojo pažymėjimą.

 

Pretendentai, norintys dalyvauti atrankoje iki birželio 14 d. atsiunčia cv el. paštu: direktore@visitbirzai.lt

 

Pokalbis: 2019 m. birželio 17 d. 15 val. Biržų turizmo informacijos centre.

Pareiginės algos bazinis dydis  4,5.

Privalumai:

1. Kalbėjimas dviem užsienio kalbomis.

2. Gido pažymėjimas

Išsamesnė informacija: Biržų turizmo informacijos centre tel. +370 450 35205, mob. +370 682 35486, el. paštas: dirktore@visitbirzai.lt

Atgal