Naujienos

Iki 2017-03-27 galioja kvietimas Biržų organizacijoms teikti projektinius pasiūlymus pagal Biržų miesto plėtros strategijos 2016-2020 m. tikslo „Skatinti socialinę integraciją, užtikrinant gyventojų poreikius atitinkančių socialinių ir kitų susijusių paslaugų teikimą“, uždavinio „Užtikrinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę Biržų mieste“ veiksmus:


 Gyventojų poreikius atitinkančių socialinių paslaugų plėtra;
 Paslaugų skirtų mažinti socialinę atskirtį teikimas;
 Iniciatyvų skirtų informacijai apie teikiamas socialines paslaugas skatinimas.


Projektų tikslinė grupės:
1. socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;
2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.


Projektų trukmė: 3-24 mėn.
Projektams galima parama iki 21 000 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
Jei turite idėjų ir norite jas pasitikrinti – sutikime ir aptarkime.


Daugiau informacijos www.birzumiestovvg.lt
Biržų miesto vietos veiklos grupė


Veikla vykdoma įgyvendinant projektą „Biržų miesto plėtros strategijos administravimas“ (Nr. 08.6.1.-ESFA-T-910-01-001), finansuojamą Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Atgal