Naujienos

   Daugumoje ūkių žmonės vis dar naudoja tradicinius ūkininkavimo, kulinarijos, žvejybos būdus, puoselėja tradicinius amatus. Ūkiuose ir sodybose veikia senovinių įrankių muziejai, vyksta ekskursijos, įvairios vietinių patiekalų degustacijos, edukacinės ir interaktyvios programos, parodančios senąsias tradicijas (tradiciniai žuvies rūkymo, duonos kepimo, puodų žiedimo metodai ir kiti amatai). Siekiant išsaugoti išlikusį paveldą ir atsižvelgiant į keliautojų norą pajausti gyvą tradiciją, Lietuvos ir Latvijos kaimo turizmo asociacijos inicijavo ir įgyvendino projektą „Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Latvijoje – Lietuvoje“ (AGRI HERITAGE Nr. LLI-65). 

Renginys „Atviros dienos kaime“ buvo viena iš įdomiausių projekto veiklų. Šio renginio tikslas 
populiarinti kaime teikiamas paslaugas, užaugintus bei pagamintus produktus, skatinti žmones iš miestų
vykti į kaimus ir rinktis poilsį praleisti ten. Lietuvoje jis vyko dvejus metus iš eilės ir sulaukė didelio
susidomėjimo, subūrė sodybas, ūkius, muziejus ir kitus įdomius objektus, kurie atvėrė savo duris
lankytojams. Net ir pasibaigus projektui, Lietuvos ir Latvijos kaimo turizmo asociacijos nusprendė toliau
tęsti šią iniciatyvą. Lietuvoje šiais metais renginys „Atviros dienos kaime“ vyks gegužės 10-12 d.
Projekto metu buvo išleisti įvairūs leidiniai, kuriais jau naudojasi ne tik smulkieji verslininkai, kelionių
organizatoriai, bet ir savarankiški keliautojai Lietuvoje ir Latvijoje.
Vienas populiariausių leidinių – žemėlapis su 102 lankomais ūkiais Latvijoje (Latgalėje, Kuržemėje
ir Žemgaloje) ir Lietuvoje (Aukštaitijoje, Mažojoje Lietuvoje ir Žemaitijoje). Šie ūkiai ir sodybos
siūlo įvairius agroturizmo produktus ir didelį pasirinkimą edukacinių programų. Žemėlapyje taip pat
galima rasti 10 maršrutų su aprašymais. O detalizuotus maršrutus su praktiniais patarimais
keliautojui – pasiūlymai ką pamatyti ir nuveikti, kur nakvoti, galima rasti el. versijoje Lietuvos
kaimo turizmo asociacijos tinklalapyje.
Kitas projekto leidinys – Kelionių vadovas supažindina su agroturizmo paveldo produktais Lietuvoje
bei Latvijoje. Vadovas parengtas anglų bei vokiečių kalbomis ir jau buvo pristatytas „Grüne Woche“
(Berlyne, Vokietija) parodos metu. Leidinyje pristatoma žemės ūkio istorija ir iki šių dienų vystomos
žemės ūkio šakos, lankomi ūkiai bei sodybos, kuriuose galima ne tik išbandyti žemės ūkio darbus ar
veiklas, bet ir apsistoti. Leidinyje yra penkiolika maršrutų, sudėliotų pagal įvairias temas – pieno
ūkiai ir duonos kepimas, žuvininkystės ūkiai, kulinarinis paveldas, amatai, ekologiški ir etnografiniai
ūkiai, dvarų sodai ir parkai bei kt.
Smulkiesiems kaimo turizmo verslininkams buvo parengta metodinė medžiaga – trijų knygų rinkinys
apie agroturizmo produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą. Leidiniai
padės verslininkams kurti agroturizmo produktus, išlaikant ūkininkavimo ar amatų tradicijas.
Šiuo metu Latvijos kaimo turizmo asociacija baigia rengti projekto apibendrinimą, kuriame bus
pateikta viso projekto metu surinkta informacija, statistiniai duomenys ir įžvalgos.
Greta visų leidinių buvo sukurtas dešimties atvirukų rinkinys su gražiausiais Lietuvos ir Latvijos
ūkių ir juose pagamintų produktų vaizdais. Atvirukai naudojami rinkodaros tikslais, dalinami per
parodas ir įvairius renginius.
Šis projektas ir jo idėja buvo pristatyta įvairiausių parodų metu Lietuvoje („Adventur“, „AgroBalt“),
Vokietijoje („Grüne Woche“), Latvijoje („Riga Food“, „Lauki ienāk pilsētā“). Parodų metu Lietuvos ir
Latvijos kaimo turizmo asociacijos dalino išleistus leidinius, konsultavo žmones apie agroturizmo produktus
bei kvietė aplankyti ūkius ir įdomiai praleisti laisvalaikį kaime. (LKTA prezidentas Linas Žabaliūnas)

Akcija organizuojama įgyvendinant projektą “Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas”. Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos programa.

Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos teritorijoje
Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į regionus.
Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose puoselėjamos žemės
ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradicijos.
Projekto rezultatai
1. 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančius agroturizmo produktus (po 50
ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);
2. Parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agroturizmo produktų
kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai seminarai, produktų
akreditavimas);
3. Agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.
Bendras projekto biudžetas yra 235 881 Eur, iš kurių 200 499 Eur finansuoja Europos regioninės plėtros
fondas.
Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako
Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.
Akcijos organizatoriai ir projekto partneriai:
Lietuvos kaimo turizmo asociacija Latvijos kaimo turizmo asociacija „Lauku ceļotājs“.

 

 

 

 

Atgal