Įžymūs žmonės ir jų gimtinės

Biržų ir aplinkinių vietovių etnokultūriniam, istoriniam paveldui priklauso ne vien archeologiniai sendaikčiai, bet ir čia gimę, augę ir mokęsi, įvairiose veiklos srityse darbavęsi, dideliais gabumais pasižymėję žmonės.

Jurgis Bielinis (1846-1918), knygnešys, publicistas.
Alfonsas Petrulis (1873-1928), Vasario 16-osios Akto signataras.
Petras Kalpokas (1880-1945), dailininkas.
Konstantinas Šakenis (1881-1959), Seimo pirmininkas, švietimo ministras, visuomenės veikėjas.
Borisas Dauguvietis (1885-1949), teatro veikėjas, dramaturgas.
Jokūbas Šernas (1888-1926), Vasario 16-osios Akto signataras.
Kazys Binkis (1893-1942), poetas avangardistas.
Julius Janonis (1896-1917), poetas, visuomenininkas.
Balys Sruoga (1896-1947), rašytojas.
Algirdas Petrulis (1915-2010) dailininkas.
Vytautas Brėdikis (g. 1930), architektas.

Daugiau informacijos apie Biržų rajono žymius žmones rasite:  http://www.birzai.rvb.lt/lt/krastotyra/birzu-krasto-zmones 

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GARBĖS PILIEČIAI:

Konstantinas Bogdanas (1926 m.-2011 m.)
Skulptorius. Sukūrė kelis šimtus monumentaliosios, daugiafigūrinės ir portretinės skulptūros darbų. 1976 metais Biržuose pastatytas Konstantino Bogdano sukurtas Juliaus Janonio paminklas. Nuo 1951 m. Konstantinas Bogdanas aktyvus dailės parodų dalyvis. Konstantino Bogdano kūryba įvertinta daugeliu svarbių apdovanojimų. Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Konstantinui Bogdanui suteiktas 2011 m. liepos 28 d.

Monika Čalkauskaitė
Gimė 1922 m. vasario 19 d. Bobėnų kaime. Jos moksleivių kūryba aukštai įvertinta ne tik Lietuvoje. Laureatų vardus, medalius ir diplomus mokytojos auklėtiniai yra pelnę Australijoje, Bulgarijoje, Ispanijoje, Izraelyje, Japonijoje, Suomijoje, Vengrijoje, Afrikos šalyse vykusiose parodose. Už nuoširdų darbą Monikai Čalkauskaitei 1975 m. suteiktas Nusipelniusios mokytojos garbės vardas, o 1994 m. — mokytojos ekspertės kvalifikacija.Garbės piliečio vardas Monikai Čalkauskaitei suteiktas 2003 m. vasario 25 d. 

Antanas Dauguvietis (1936 m. -1995 m.)
Sumanus, energingas chirurgas pelnė pacientų pagarbą ir dėkingumą, kolegų gydytojų pasitikėjimą. Būdamas ligoninės vadovu, rūpinosi, kad laiku ir gerai būtų pastatyti nauji poliklinikos ir ligoninės pastatai (1975 m.), sutvarkyta aplinka, pasodintas parkas. Jo dėka ir pastangomis ligoninė buvo aprūpinta nauja medicinine įranga, gydymo ir diagnostikos aparatūra. Antanas Dauguvietis daugelį metų vadovavo Biržų rajono medžiotojams.
Garbės piliečio vardas Antanui Dauguviečiui (po mirties) suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Vladas Garastas
Gimė 1932 m. vasario 8 d. Linkuvoje. Vladas Garastas išugdė daug plačiai žinomų krepšinio meistrų, sėkmingai gynusių Lietuvos sporto garbę Europoje ir pasaulyje. Vladas Garastas treniravo Kauno „Žalgirį”, TSRS rinktinę, dirbo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu. Garbės piliečio vardas Vladui Garastui suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Ksaveras Kairys (1909m. -1991 m.)
TSRS ir Vokietijos karo pradžioje buvo 16-osios lietuviškosios divizijos karininkas. Pokario metais dirbo Lietuvoje — Mėsos ir pieno pramonės ministerijoje, vėliau - Ministrų Tarybos pirmininko pirmuoju pavaduotoju. Ksaveras Kairys visą laiką palaikė glaudų ryšį su Biržuose gyvenusiais giminaičiais, vietos valdžia, supratingai nagrinėdavo rajono valdžios prašymus, susijusius su miesto tvarkymu, statybomis, komunaliniu ūkiu.
Garbės piliečio vardas Ksaverui Kairiui suteiktas 1989 m.

Jonas Mekas
Gimė 1922 m. gruodžio 24 d. Semeniškių kaime. Poetas, kinematografininkas.

1949 persikėlė į JAV. Įsigijęs pirmąją filmavimo kamerą pradėjo filmuoti savo gyvenimo įvykius, kultūrinį išeivių gyvenimą, susidomėjo avangardiniu kinu. Ėmėsi iniciatyvos organizuoti New American Group, įvairius avangardinio kino festivalius. J. Mekas parašė pasakų knygą ,,Trys broliai ir kitos pasakos“, knygą,,Semeniškių idiles“.
Už nuopelnus kino menui Jonas Mekas apdovanotas JAV,  Vakarų Europoje bei Lietuvoje.
2007 m. Vilniuje įkurtas Jono Meko vizualiųjų menų centras.
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Jonui Mekui suteiktas 2011 m. birželio 30 d. 

Žydrūnas Savickas
Gimė 1975 m. liepos 15 d. Biržuose. Profesionalus galiūnas ir trikovininkas.
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Žydrūnui Savickui suteiktas 2011 m. vasario 19 d. 

Petras Skodžius
(1927 m.- 2009 m.)

Rašytojas. Dalyvavo Biržų krašto ir Respublikos literatūriniame gyvenime.
Rašė eilėraščius, apsakymus, feljetonus, humoreskas. 1959-1987 m. pasirodė dvylika rašytojo knygų. 1961 m. priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys.
Garbės piliečio vardas Petrui Skodžiui suteiktas 1989 m.

Jonas Strielkūnas (1939 m. – 2010 m.)
Poetas, vertėjas, Nacionalinės premijos laureatas. Vertė iš rusų, anglų, latvių, rumunų, kitų kalbų. Tarp jo verstų poetų: A. Fetas, B. Pasternakas, J. Rainis, F. Tiutčevas. Išleido apie 15 eilėraščių knygų. Reikšmingiausios: „Varpo kėlimas“, „Po tylinčiom žvaigždėm“, „Trečias brolis“, „Žirgo maudymas“, „Einu namo“, „Praėjęs amžius“.

Jonas Strielkūnas pelnė daug apdovanojimų, taip pat tapo Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu.
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Jonui Strielkūnui (po mirties) suteiktas 2011 m. vasario 19 d.

Vladas Turla
Gimė 1953 m. vasario 22 d. Biržuose. Vladas Turla — pirmas Lietuvos olimpietis šaudymo sporte, dalyvavęs Maskvos olimpiadoje 1980 m. Daugkartinis TSRS, Europos, Pasaulio čempionatų asmeninių ir komandinių varžybų nugalėtojas bei rekordininkas. Karjeros viršūnė — septyni aukso medaliai, iškovoti 1982 m. pasaulio čempionate Karakase, Venesueloje. Būdamas tikras Biržų krašto patriotas, visą savo apdovanojimų kolekciją Vladas Turla padovanojo Biržų krašto muziejui „Sėla“.

Garbės piliečio vardas Vladui Turlai suteiktas 2005 m. rugpjūčio 23 d.

Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar
Gimė 1937 m. spalio 1 d. Elzaso (Prancūzija) regione lietuvių emigrantų šeimoje.

Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar ypač daug dėmesio skiria sutrikusio intelekto žmonių organizacijai „Viltis“, aktyviai remia Biržų VŠĮ ligoninę. Jos dėka gydymo įstaigą pasiekia labdaros siuntos, gydytojai stažuojasi įvairiose Prancūzijos ligoninėse. Garbės piliečio vardas Janine Sophie Marie Valstakas-Kaspar suteiktas 2005 m. rugpjūčio 23 d.

Kazimieras Vasiliauskas (1922 m. – 2001 m.)
Žymus lietuvių katalikų dvasininkas. Popiežius Jonas Paulius II K. Vasiliauskui suteikė monsinjoro popiežiaus kapeliono garbės vardą.
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Kazimierui Vasiliauskui (po mirties) suteiktas 2011 m. vasario 19 d.

Aleksandras Zeltinis
Gimė 1951 m. Biržuose.

Su žmona Simin jau beveik dvi dešimtis metų teikia labdarą Lietuvos ligoninėms ir vaikų namams. Ilgametė humanitarinė veikla įvertinta Vokietijos ir Lietuvos prezidentų ordinais.
Biržų rajono savivaldybės garbės piliečio vardas Aleksandrui Zeltiniui suteiktas 2011 m. vasario 19 d.

Algimantas Zurba
Mokytojas, žurnalistas, rašytojas. Gimė 1942 m. vasario 8 d. Žvaguičių kaime.

Rašytojo kūryba labai įvairi: apysakų, apsakymų rinkiniai, romanai — vaikams, jaunimui ir suaugusiems.
Didelio susidomėjimo Biržų krašte, kaip ir visoje Lietuvoje, susilaukė biržietiškos tematikos romanai „Molžemis“ , „Savūnė“,  „…eina…“, „…jai tešviečia”.
Garbės piliečio vardas Algimantui Zurba suteiktas 2003 m. vasario 25 d.

Algirdas Žukauskas (1923 m. – 1997 m.)
Pasaulinio garso mokslininkas, šilumos mainų tyrinėtojas, technikos mokslų daktaras, akademikas. Mokslininko tyrinėjimų ir išradimų rezultatai pritaikyti praktinėms ūkio, aviacijos, kosmonautikos ir kitoms reikmėms.
Garbės piliečio vardas Algirdui Žukauskui suteiktas 1989 m.

Daugiau informacijos apie Biržų rajono garbės piliečius rasite:  http://www.birzai.rvb.lt/lt/krastotyra/birzu-garbes-pilieciai

Atgal